Personale og arbejdsmiljø

Neurocentret stræber efter, at vores medarbejdere har et stimulerende og udviklende arbejde med mulighed for nødvendig opkvalificering.​

Neurocentret bestræber sig på at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder for vores medarbejdere. Det mener vi samtidig skaber et godt og sundt arbejdsmiljø til glæde for både personale og patienter. 


Det er vores mål, at du som medarbejder i Neurocentret oplever, at arbejdet er stimulerende, opkvalificerende og udviklende, og at du fra ledelse og kollegaer møder en anerkendende og understøttende tilgang til dit arbejde. 

Nøglepersoner med specialiseret viden ​

For at styrke vores medarbejderes særlige kvalifikationer og kvaliteten i patientbehandlingen arbejder vi med nøglepersoner for særlige sygdomme og behandlingsområder, for eksempel for områder som hydrocephalus, epilepsi og sklerose. Nøglepersonerne oparbejder en specialiseret viden om sygdomsområdet, som de kan videregive til kollegaerne. 

Patientcentrerede teams ​

Vi har et mål i Neurocentret om at arbejde mere i patientcentrerede teams for at sikre den bedste behandling for vores patienter. De enkelte teams kan bygges op omkring en særlig patienttilstand og har til formål at forbedre samarbejdet omkring patienten, sikre kvalitet i behandlingen og øge fagligheden hos de enkelte faggrupper, til glæde for både patient og medarbejdere. 


Redaktør