Medarbejderpolitikker

​Se Neurocentrets medarbejderpolitikker for løn, forhandlingsprocedure, uddannelse og seniorer. ​

​​

Lønpolitik​

Lønpolitikken i Neurocentret har til formål at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere og ledere i Neurocentret. Politikken er blandt andet lavet for at sikre, at der er sammenhæng mellem løn og medarbejderens arbejdsopgaver, kompetencer og ansvar. Lønpolitikken beskriver blandt andet, hvad der ligger til grund for løntillæg. 

Uddannelsespolitik​

Neurocentret ønsker at fremme en kultur præget af læring og vidensdeling. I uddannelsespolitikken kan du læse om, hvilke uddannelsestilbud Neurocentret tilstræber at alle medarbejdere deltager på, og hvem du som medarbejder skal henvende dig til for at søge om uddannelse. 

Seniorpolitik​

Neurocentrets seniorpolitikken gælder for ansatte, der er fyldt 52 år. Det betyder blandt andet, at seniortiltag tages op til medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) efter medarbejderen er fyldt 52 år. Neurocentret indgår gerne seniorordninger dog med hensynstagen til forholdene på den konkrete arbejdsplads. Seniorpolitikken indeholder et idékatalog til seniorordninger. Redaktør