Forskning i Dansk Center for Søvnsygdomme

Dansk Center for Søvnsygdomme, som hører under Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, er et internationalt anerkendt center for forskning i søvnforstyrrelser.

Fokus for forskningen

Vores fokus er på de mekanismer, der styrer søvn og vågentilstand. Det er helt afgørende for at forstå de sygdomsmekanismer, der er involveret i udvikling af sygdomme, som natlige anfald, narkolepsi, søvnapnø, søvnbesvær og Parkinsons sygdom. Derudover undersøger vi konsekvenserne af søvnsygdomme og behandling af disse. Vi forsker i søvn hos børn og voksne.

Formålet med forskningen er at opnå bedre diagnosticering, monitorering, prognosticering og behandling af søvnsygdomme.

Yderligere forsker vi i nye diagnostiske og behandlingsteknologier i særdeleshed metoder, der forenkler og giver mere præcise diagnoser og bedre behandlinger.

Mange metoder

Vi arbejder tværdisciplinært og anvender blandt andet elektrofysiologiske metoder, biokemi/genetik, moderne billeddiagnostiske metoder, herunder MR- og PET-scanning.

Samarbejde

Vi er tilknyttet en lang række regionale, nationale og internationale søvnforskningsinitiativer, har samarbejde med bl.a. Stanford Universitet og andre forskningsmiljøer i Europa og USA. 

Forsk hos os

I centret har vi løbende studerende fra forskellige studieretninger, eksempelvis læger, ingeniører, sygeplejersker og bioanalytikere, som laver bachelorprojekt, speciale/master eller ph.d. og vi vil gerne høre fra studerende, der er interesserede i at lave forskningsprojekter inden for vores felt.

Aktuelle forskningsprojekter

Vi arbejder blandt andet med følgende projekter:
  • Søvnforstyrrelser ved neurodegenerative sygdomme herunder REM sleep behavior disorder
  • Søvnforstyrrelser ved apopleksi
  • Søvnapnø og andre søvnrelaterede respirationssygdomme
  • Søvnforstyrrelser ved normal aldring og hos personer med kognitive forstyrrelser
  • Metoder indenfor måling af søvn
  • Molekylærbiologiske mekanismer ved narkolepsi

Forskningsgrupper tilknyttet afdelingen

​Professorer i afdelingen​

Professor Poul Jennum

Læs mere om søvn og forskning indenfor søvn


Redaktør