Forskning i Dansk Center for Søvnsygdomme

​​​Dansk Center for Søvnsygdomme, som hører under Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, udgør et internationalt anerkendt center for forskning i søvnforstyrrelser.

​Fokus for forskningen

Vores fokus er på de mekanismer, der styrer søvn og vågen. Det er helt afgørende for at forstå de sygdomsmekanismer, der er involveret i udvikling af sygdomme som natlige anfald, narkolepsi, søvnapnø, søvnbesvær og Parkinsons sygdom. Derudover undersøger vi konsekvenserne af søvnsygdomme og behandling af disse.

Formålet med forskningen er, at opnå bedre diagnosticering, monitorering, prognosticering og behandling af neurologisk sygdom og søvnsygdomme.

Mange metoder

Vi arbejder tværdisciplinært og anvender elektrofysiologiske metoder, biokemi, moderne billeddiagnostiske metoder særligt MR-scanning og genetiske markører.

Samarbejde

Vi er tilknyttet en lang række regionale, nationale og internationale søvnforskningsinitiativer, har samarbejde med Stanford Universitet og er partner i den landsdækkende kliniske database for søvnsygdomme. Derudover har vi et tæt samarbejde med Søvn- og neuroimmunologisk forskningsenhed​ på Rigshospitalet - Glostrup​.

Forsk hos os

På afdelingen har vi løbende studerende fra forskellige studieretninger eks. læger, ingeniører og bioanalytikere, som laver bacherlorprojekt, speciale eller ph.d., og vi vil gerne høre fra studerende, der er interesserede i at lave forskningsprojekter indenfor vores felt.

Aktuelle forskningsprojekter

Vi arbejder blandt andet med følgende projekter:

  • ​​Søvnforstyrrelser ved neurodegenerative sygdomme herunder REM sleep behavior disorder
  • Søvnforstyrrelser ved apopleksi
  • Søvnapnø og andre søvnrelaterede respirationssygdomme
  • Søvnforstyrrelser ved normal aldring og hos personer med kognitive forstyrrelser
  • Metoder indenfor måling af søvn
  • Molekylærbiologiske mekanismer ved narkolepsi

Forskningsgrupper tilknyttet afdelingen

​Professorer i afdelingen​

Professor Poul Jennum

Læs mere om søvn og forskning indenfor søvn


Redaktør