Langvarige kroniske smerter

Tværfagligt Smertecenter modtager patienter med langvarige, kroniske smerter. 

Tværfagligt Smertecenter modtager patienter med moderat til svært komplekse langvarige/kroniske smertetilstande. At en smertetilstand er kompleks, betyder at den biologiske smertetilstand i betydelig grad er kompliceret af psykosociale forhold.

Vurdering og behandling

Vurderingen/behandlingen bygger på et overordnet biopsykosocialt grundprincip og et grundlæggende basiskoncept. Behandlingen tager således udgangspunkt i en individuel vurdering der omfatter biologiske, psykologiske/psykiatriske og sociale aspekter af den langvarige/kroniske smertetilstand.

Henvisning

Patienten skal på anden måde være færdigundersøgt og behandlet af relevante specialeorienterede afdelinger/læger, men fortsat ikke tilfredsstillende smertedækket.

Patienten må ikke samtidig være i behandling andre steder for samme lidelse.

På korrekt indikation skal konventionel smertebehandling efter gældende principper være søgt gennemført.

  • Smertetilstanden skal have en varighed på mere end 6 måneder.
  • Patienten har som følge af den langvarige/kroniske smertetilstand komplicerende sociale og/eller psykologisk/psykiatris problemer.
  • Patienten skal være over 18 år.

 

Redaktør