Din kontakt med personalet under et behandlingsforløb

​Her kan du læse om de personalegrupper, du kan møde i dit behandlingsforløb i Tværfagligt Smertecenter. Hvert forløb er individuelt, derfor vil du ikke nødvendigvis møde alle faggrupper.

​Læge​​​rne

Som patient i smertecentret, tilknyttes du en fast behandlingsansvarlig læge, som i hele forløbet har det overordnede ansvar for behandlingen.

Lægen vil lave en undersøgelse af dig med henblik på at undersøge fysiske tegn på din smertetilstand og sammen med dig gennemgå:

 • Din sygehistorie
 • Dine tidligere behandlinger
 • Din tidligere og nuværende medicinske behandling.

Lægen tager herefter stilling til, hvilken behandling der er relevant i forhold til din smertetilstand. Det kan dreje sig om medicinsk smertebehandling med opfølgning fra sygeplejerske, fysioterapi, psykologisk behandling og vejledning hos socialrådgiver.

Ved særlige smertetilstande, som kræver højt specialiseret behandling, kan behandlingen foretages i samarbejde mellem lægen og andre speciallæger i Region Hovedstaden.

Sygeplejersk​​​erne 

Som patient i Tværfagligt Smertecenter bliver du tilknyttet en fast kontaktsygeplejerske. Sygeplejersken vil bl.a kunne hjælpe dig med:

 • Medicinændringer i samarbejde med din læge.
 • Vurdering af effekt og bivirkninger til medicinen.
 • Vejledning og information om medicinen.
 • Information om kroniske smerter med udgangspunkt i din situation.
 • Information om søvnhygiejne, kost, fordøjelse, seksualitet i relation til din smertetilstand.
 • Opfølgning og koordinering af dit samlede behandlingsforløb i Smertecenteret.
 • Åben daglig telefontid hvor du kan henvende dig ved nyopståede problemstillinger ift. din behandling i smertecenteret.

​Socialrådgiverne 

Har du brug for vejledning om sociale forhold, kan du tale med en socialrådgiver. Socialrådgiverens funktion er, at vejlede patienter om de muligheder og begrænsninger der er inden for den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning, herunder forsørgelse, hjælpemidler, enkeltydelser mm.

Socialrådgiveren kan hjælpe dig med:

 • Vejledning om hjælpeforanstaltninger i hjemmet og eventuelt på arbejdspladsen.
 • Kontakt til samarbejdspartnere, primært kommunerne i forbindelse med din sag.
 • I kompliceret sager kan vi deltage i nogle af dine samtaler i kommunalt regi.
 • Vejledning til ansøgninger og klager over afgørelser.
 • Støttende samtaler. 

Psykolog​erne

For mange patienter er det en stor omvæltning at erkende at smertetilstanden er langvarig eller kronisk. Nogle patienter kan derfor have udbytte af individuelle psykologsamtaler eller deltagelse i samtalegruppe.

Samtaler med Smertecenterets psykologer tager udgangspunkt i din smertetilstand og er en støtte eller hjælp til selvhjælp, der har til formål, at fremme din livskvalitet.

Både ved de individuelle samtaler og i gruppeforløbene får du mulighed for at sætte ord på oplevelser og tanker, hvilket kan give dig mulighed for at reagere mere hensigtsmæssigt på din smertetilstand og træffe gode valg. Gruppeforløbene er desuden en mulighed for at møde og lære af andre patienter med langvarige eller kroniske smerter. 

Psykologerne støtter dig i, og taler med dig om hvordan:

 • Du kan håndtere smerterne bedst muligt.
 • Du bedre kan erkende og håndtere dine mulige tab og forandringer
 • Du kan lære mere om dine egne reaktioner og ressourcer.

​Fysioterapeuterne

Vurderes det at du har behov for fysioterapi, indkaldes du til en samtale og undersøgelse, hvor fælles forventninger og mål til forløbet afstemmes. Fysioterapeuten undersøger hvordan din smertetilstand påvirker din kropsopfattelse, dagligdagsaktiviteter og livsstil. Der tages udgangspunkt i et individuelt tilpasset aktivitetsprogram som indeholder:

 • Justering af dine dagligdagsaktiviteter.
 • Ændring af uhensigtsmæssige bevægemønstre.
 • Balance mellem fysisk aktivitet og hvile.
 • Opmærksomhed på kroppen gennem åndedrætstræning og afspænding.

Det aftalte aktivitetsprogram kan foregå hjemme, i træningscenter, i svømmehal, eller i naturen, alt efter hvad planen og målet er. Vi tilbyder også kortere forløb på hold med fokus på åndedrætstræning, normalisering af bevægelser, og bassintræning.

Redaktør