Behandling i Tværfagligt Smertecenter

​Behandlingen fokuserer​ på at forbedre din livskvalitet med et liv med smerter. 

Glostrup Hospital og Rigshospitalet er lagt sammen og hedder nu Rigshospitalet. Vi behandler smerter både på Blegdamsvej og i Glostrup. Du skal være opmærksom på, at informationerne på denne side kun gælder for Tværfagligt Smertecenter på Blegdamsvej.

Behandlingsmål

Målet for behandlingen i Tværfagligt Smertecenter er at forbedre patientens livskvalitet ved at:

  • Dæmpe smerterne så meget som muligt 
  • Give patienten en forståelse for smertetilstanden og de udfordringer, der følger med langvarige smerter 
  • Hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt 
  • Undgå sygeliggørelse af smertetilstanden

Behandlingsforløb

Et gennemsnitligt behandlingsforløb varer ca. 10 måneder, men det kan variere betydeligt. Behandlingen er tværfaglig og tilrettelægges på baggrund af de fysiske, psykologiske og sociale forhold, der er påvirket af smertetilstanden.

Fysiske forhold

Her indgår f.eks. behandling med smertestillende medicin, elektrisk nervestimulation gennem huden (TNS), hjælp til fysisk aktivering og aktiv træning hos fysioterapeut eller via den kommunale genoptræning. I behandlingen af de fysiske forhold tilstræbes den bedst mulige balance mellem smertelindring, funktionsduelighed og bivirkninger.

Psykologiske forhold

Det psykologiske forløb tager udgangspunkt i smerte-
problematikken og teknikker til smertehåndtering. I den psykologiske behandling arbejdes med de psykologiske problemstillinger knyttet til livet med en kronisk smertetilstand. Samtalerne med psykologen har til formål at støtte patientens erkendelse af de kroniske smerter og eventuelle funktionshandicap samt de behov for ændringer i hverdagen, som de fører med sig. Som en del af behandlingsforløbet tilbydes også mulighed for at deltage i samtalegrupper med andre smertepatienter.

Som supplement til den øvrige behandling tilbydes smerte-
patienterne desuden undervisning i diverse afspændings-teknikker og meditationsteknikken Mindfulness.

Sociale forhold

Det kan være svært at opretholde et aktivt erhvervsliv, når man har kroniske smerter. Socialrådgiveren vejleder og rådgiver om de muligheder, der findes, når man ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår. Socialrådgiveren kan også yde bistand i forhold til f.eks. ansøgning om hjælpemidler og vejlede omkring ankesager.

Afslutning på Tværfagligt Smertecenter

Afslutning fra Tværfagligt Smertecenter sker, når patienten er velbehandlet eller når det vurderes, at vi ikke kan tilbyde yderligere behandling.

Den videre behandling hos egen læge

Når patienten afsluttes fra Tværfagligt Smertecenter, vil den behandlingsansvarlige læge sende et resumé af forløbet til patientens egen læge med anbefaling af den fortsatte behandling.

Genhenvisning og nye behandlingsmuligheder

Genhenvisning til Tværfagligt Smertecenter vil sjældent være aktuelt. Egen læge kan altid kontakte overlægerne i smertecentret for rådgivning, vejledning og nærmere drøftelse af patientens tilstand. Patienter kan hertil holde sig opdateret omkring eventuelle nye behandlingsmuligheder (fx ny medicin), via dagpressen og her på hjemmesiden.


Redaktør