Typer af bedøvelse

Vi bruger forskellige typer af bedøvelse alt efter ope​rationstype og din almene tilstand. Bedøvelsen er meget sikker, men du kan opleve mindre bivirkninger efter bedøvelsen. 

Formålet med bedøvelse er at kunne foretage et smertefrit operativt indgreb. Anæstesi er en fagbetegnelse, der omfatter hele processen op til, at du gøres klar til en operation, selve bedøvelsen, tiden under operationen og den umiddelbare tid efter operationen.

Typer af bedøvelse

Der er flere former for bedøvelse. Der er flere ting, som operationstype og din almene tilstand, der afgør, hvilken type bedøvelse lægen vælger. På afsnittet bruger vi følgende typer af bedøvelse: 

Fuld bedøvelse

Består af sove-, smertestillende - og i visse tilfælde også muskelafslappende medicin. Dette påvirker vejrtrækningen, der overvåges og sikres nøje af anæstesipersonalet. 
Eventuelt tilslutter anæstesilægen en respirator under bedøvelsen, og derfor får alle, der skal opereres, et tyndt plastikrør, en tube, i svælg eller luftrør og måske også en tynd plastikslange i maven. Når du vågner, er rør og slanger oftest fjernet igen.

Kraftig beroligende (sedation) 

Denne form for bedøvelse består af den samme sovemedicin, som bruges til fuld bedøvelse, men i betydelig mindre mængde, hvilket sikrer, at du ikke mærker ubehag, men hurtigt kan vækkes. Det kan påvirke din vejrtrækning lidt, der overvåges og sikres nøje af anæstesipersonalet.

Bivirkninger og komplikationer ved fuld bedøvelse 

Med moderne bedøvelsesmidler og overvågningsudstyr er det meget sikkert at blive bedøvet. Under hele bedøvelsen er der uddannet anæstesipersonale tilstede.

Der kan dog opstå mindre bivirkninger, men de forsvinder hurtigt af sig selv eller kan behandles. De hyppigste bivirkninger er kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed eller kulderystelser. Du kan også være lidt øm i halsen, som om du har en lettere halsbetændelse.

Specielt ældre patienter kan opleve hukommelsessvækkelse efter en bedøvelse. Hukommelsen vil næsten altid blive bedre efter nogle dage/uger. 
I sjældne tilfælde kan der opstå tandskade. 

Fejler man andet, end det man skal opereres for, f.eks. hjertesygdom, er der en lidt højere risiko for, at der kan opstå komplikationer i forbindelse med operationen. I så fald vil anæstesilægen fortælle dig mere om risikoen i forbindelse med din operation.

Redaktør