Hjerne- og Nervesygdomme, Intensiv Behandling 6021

Hjerne- og Nervesygdomme, Intensiv Behandling 6021 behandler alvorligt syge patienter med skade eller sygdom i centralnervesystemet. Patienter der har behov for meget tæt overvågning og ofte behandling med respirator, blodtryksstimulerende medicin eller stærk krampestillende medicin.

20. september 2020 flytter Neurointensivafsnit ind i nye rammer i Nordfløjen. Samtidig med flytningen skifter vi navn til Hjerne- og Nervesygdomme, Intensiv Behandling 6021. Du finder vores nye adresse under Kontakt.