Om Copenhagen Prostate Cancer Center

​Copenhagen Prostate Cancer Center (CPC) har i en lang årrække været beskæftiget med forskning i prostatakræft. ​CPC holder til på Ole Maaløes Vej, hvor der er etableret forskningsambulatorium og lokaler til forskningsansatte

​​​​​

​​​​CPC er centrum for en række forskningsaktiviteter i udredning og behandling af prostatakræft – fra grundforskning til afprøvning af nye lægemidler og behandlingsmetoder. Vi ønsker at sikre, at prostatakræft patienter får multidisciplinær behandling.

CPC samarbejder med flere nationale og internationale grupper, og tilbyder patienter med prostatakræft de nyeste behandlingsmuligheder.
Vi dokumenter​er vores behandlingsresultater med original forskning, og tilstræber den højeste behandlingskvalitet for patienter med prostatakræft.

Aktiviteter i ​CPC

  • ​Deltagelse i internationale studier hvor nye lægemidler og behandlingsmetoder afprøves i fase 2-4. 
  • Dokumentation af behandlingsresultater for active surveillance, kirurgi og strålebehandling af lokaliseret og lokalavanceret prostatakræft.
  • Indsamling af biologisk materiale til opbevaring i biobank og teste biomarkører som prædiktorer for behandlingsrespons og prognose. 
  • Publicering af  forskningsresultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter. 
  • Samarbejde med PROPA (patientforening) 
  • Samarbejde med diagnostiske enheder (røntgen, patologi, nuklear medicin og klinisk biokemi) og Afdeling for Kræftbehandling om nye udrednings- og behandlingsmuligheder for alle patienter med prostatakræft. 
  • Sikrer multidisciplinær patientbehandling. 
  • Formidling af resultater til patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

Medarbejdere i CPC

Oplysninger om medarbejdere i Copenhagen Prostate Cancer Center.Redaktør