Klinisk Forskningsenhed, KFE

​Det er KFE´s overordnede mål at være med til at sikre at klinisk forskning af høj kvalitet indgår som en naturlig del af Afdeling for Kræftbehandlings praksis. Derfor arbejder KFE til stadighed på at skabe en infrastruktur, således at vi kan deltage i udviklingen af nye og forbedrede behandlingstilbud til kræftpatienter.

Hvem er vi?

Vi er p.t. 39 medarbejdere (projektsygeplejersker, forskningssekretærer, forskningsassistenter/cand.scient, IT-medarbejder og læge), der i fase 1-3 forsøg arbejder med kliniske afprøvninger af nye og kendte lægemidler til voksne patienter med kræft.

Hvad laver vi?

Vores kerneydelse er at indsamle data til klinisk forskning. De kliniske afprøvninger gennemføres i henhold til gældende lovkrav vedrørende Good Clinical Practice (GCP). Dette sikrer forsøgspersonernes rettigheder og kvaliteten af data. 

Vores opgaver er at
  • Initiere, planlægge og deltage i gennemførelsen af forsøgene fra start til slut;
  • Koordinere administrative og kliniske opgaver i forbindelse med gennemførelsen af kliniske forsøg;
  • Afholde kurser i GCP og introducere nye læger og sygeplejersker i afdelingen til arbejdet med kliniske forsøg.
Vi udarbejder og opdaterer behandlingsskemaer til:
  • Forsøg
  • Eksperimentelle behandlinger
  • Standardbehandlinger (vi har p.t. cirka 150 regimer).
Derudover vedligeholdes afdelingens elektroniske hjælpemidler, såsom
  • PPAS
  • Håndbog i medicinsk kræftbehandling
  • Undervisningsmateriale til protokoller

Hvem arbejder vi sammen med?

For at kunne løse vores opgaver arbejder vi tæt sammen med alle medarbejdere i Afdeling for Kræftbehandling og med andre afdelinger på Rigshospitalet.

Vi har et omfattende samarbejde med de onkologiske afdelinger på landets øvrige hospitaler og deres respektive KFE’er.

Videnskabsetisk Komite, Lægemiddelstyrelsen og ikke mindst repræsentanter fra medicinalindustrien i både ind- og udland er ligeledes blandt vores samarbejdspartnere.

Kontakt

Klinisk Forskningsenhed
Afsnit 5072
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Åbningstid: Mandag-torsdag 8.00-15.30, fredag 8.00-15.00
Tlf.: +45 35 45 50 72


Redaktør