Palliativ forskning

Forskning inden for palliativ indsats, herunder symptombehandling af kræftpatienter og andre patientgrupper med kroniske smerter, varetages af den palliative forskningsenhed.

​​​

Den palliative forskningsenhed undersøger og kortlægger: 

 • Kroniske smerter i den danske befolkning
 • Forbrug af smertestillende midler i den danske befolkning
 • Palliative kræftpatienters symptomer
 • Forskellige smertetyper og deres følsomhed for behandling 
 • Morfin og morfinlignende stoffers indflydelse på:
  • Mentale funktioner
  • Immunsystemet
  • Afhængighed
  • Livskvalitet og fysisk funktion
 • Palliation af børn
 • Palliation af non-maligne patienter med livstruende lidelser
 • Organisering af palliativ indsats​

Projekter

Følgende projekter er pågående:
 • DOMUS studiet, som undersøger systematiske accelererede forløb fra onkologisk behandling til specialiseret palliativ indsats i eget hjem for patienter med kræft. Projektet er en RCT, som undersøger effekten på patienter og pårørende, de samfundsøkonomiske konsekvenser af interventionen og hvordan det tværsektorielle samarbejde fungerer.
 • Kortlægning af dødsårsager og dødssted for børn med livstruende lidelser. Projektet skal danne grundlag for beslutninger om, hvordan den palliative indsats skal organiseres i fremtiden.
 • Angst og depression hos forældre der har mistet et barn og deres syn på sundhedsvæsenets indsats.
 • Palliation af patienter med kræft på Grønland. Projektet skal danne grundlag for beslutninger om, hvordan den palliative indsats skal organiseres i fremtiden.
 • Opioiders effekt på sexualdrift i den danske befolkning.
 • Afvænning fra langvarig opioidbehandling: En RCT.
 • Endokrine og immunologiske effekter af opioider.
 • Neuropsykologisk vurdering af forskellige populationer af kræftpatienter.
 • Endelig deltager vi i fremstilling af internationale vejledninger for behandling af smerter hos kræftpatienter og integration af specialiseret palliativ indsats og onkologi (European Association for Palliative Care (EAPC)), således at vores forskningsresultater hurtigst muligt bringes ud til gavn for vores patienter.
En del af de ovenstående studier indgår i ph.d. studier. Nye protokoller omfatter bl.a. temaer som forekomst af addiktion (opioider, cannabis og benzodiazepiner) hos patienter med kræft, Shared-care (integration af primær sektor og specialiseret palliation), behandling af refraktære kræftrelaterede smerter, kvalitative studier af det tværfaglige samarbejde, delirium og kognitiv dysfunktion.     

Den palliative forskningsenhed

Den palliative forskningsenhed i Afdeling for Kræftbehandling ledes af Professor Geana Kurita. Gruppen er engageret i både nationale og internationale forskningsnetværk, således i en lang række projekter i samarbejde med European Association for Palliative Care (EAPC Research Network). 


Oplæg fra symposioum d. 21. januar 2022
I forbindelse med at Professor Per Sjøgrens gik på pension blev der den 21. januar 2022 afholdt et afsekdssymposium. Alle oplæg kan ses eller genses her​


Welcome by Per Christiansen, CEO Rigshospitalet

​​Hæderspris fra Kræftens Bekæmpelse
Professor Per Sjøgren's research legacy and future perspectives – Geana Kurita


​​

Integration of Oncology and Palliative Care – Stein Kaasa
Palliative Care in the primary care sector and across sector boarders - Mette Asbjørn Neergaard
​ Evidence-based recommendations on the use of opioid analgesics for cancer pain - Augusto Caraceni

​​The role and response of palliative care in epidemics and pandemics - Irene HigginsonEnhancing patient and caregiver outcomes in palliative care - Eduardo Bruera

​​


Prevalence and trends in chronic pain: Results from the Danish Health and Morbidity surveys - Ola Ekholm

​​

​​

The Danish Palliative Care Database - Mogens Grønvold


​​

Unfolding palliative care needs in parents of children with life-limiting diagnosis and patients with heart failure and their relatives - Camilla C. LykkeBridging molecular and patient-centered research in cancer cachexia: a translational protocol – Jonas SørensenClosing speak – Ulla Breitenstein Mathiesen & Henrik Larsen


​​

Closing words – Per Sjøgren


​​​

Redaktør