​​​​​​​​​​​​​​​

Strålebehandling

​Strålebehandling er behandling med kraftige røntgenstråler, der kan slå kræftcellerne ihjel. Strålebehandlingen er smertefri og foregår på samme måde, som når du får taget et røntgenbillede.

​Strålebehandling er kræftbehandling med røntgenstråler. Det er samme slags stråler, som man bruger til at tage røntgenbilleder med, men ved strålebehandling bruger vi kraftigere stråler, som kan slå kræftceller ihjel.

Billedserie

Her kan du læse om, hvordan vi forbereder og udfører din behandling. Du kan se billeder af vores udstyr, og se hvordan du skal ligge, når du skal modtage behandling.
Billedserie - strålebehan​dling og foreberedelse af din behandling

Planlægning af strålebehandlingen

Planlægning af behandlingen skal sikre, at du ligger på samme måde ved hver behandling, at du får den korrekte dosis stråler, og at strålerne rammer præcis, hvor de skal. Behandlingen bliver dermed så effektiv som mulig. Samtidig kan mest muligt af dit normale væv undgå bestråling, så du får så få bivirkninger som muligt.

Planlægningen starter som regel med, at du får lavet en røntgenscanning, hvor du bliver lejret i samme position som ved den efterfølgende behandling.

Hvordan foregår strålebehandlingen?

​Strålebehandling bliver givet af en accelerator, som er en maskine med en højde på omkring 2 meter. Du ligger på et leje under acceleratoren. Selve acceleratoren kan bevæge sig, så vi har mulighed for at stråle fra forskellige vinkler.

Strålebehandling er helt smertefri og foregår principielt på samme måde, som hvis du fik taget et almindeligt røntgenbillede. Strålerne kan ikke mærkes og ikke ses, men du kan høre en svag summen, når maskinen giver strålerne.

Under selve strålebehandlingen, som kun varer få minutter, er du alene i rummet. Du kan kommunikere med personalet via et samtaleanlæg, personalet kan også se ind til dig via TV-skærm og holde øje med, at du har det godt. Du kan høre musik under strålebehandlingen, hvis du ønsker det, du kan også selv medbringe en cd.

De fleste får strålebehandling ambulant, og mange kan passe deres daglige gøremål og arbejde under behandlingen.

Se filmen hvor sygeplejerske Iben Marie Jakobsen fra Afsnit for Stråleterapi (nu: Strålebehandling, klinik 3981) fortæller om behandling med stråleterapi.

Hvordan virker strålebehandling?

Strålebehandling ødelægger kræftvævet. Når vi bestråler et område af kroppen, rammer strålerne både kræftvæv og normalt væv; normalt væv kan bedre end kræftvævet reparere skaderne fra strålebehandlingen, så funktionen af normale celler og organer bevares. Behandlingen deles oftest op i flere gange med en lille dosis per gang, det mindsker bivirkningerne og øger behandlingens effektivitet. ​Strålerne virker kun i din krop, der hvor du får strålebehandlingen. Du bliver ikke radioaktiv.

Strålebehandling er en lokal behandling, dvs. at du kun får bliver bestrålet det område, hvor kræften sidder. Eventuelle bivirkninger vil derfor primært påvirke det område på kroppen, hvor du har fået strålebehandling.

Bivirkninger

Bivirkningerne af strålebehandlingen er forskellige og afhænger af, hvor på kroppen, du får strålebehandling, og hvor mange behandlinger du skal igennem. Lægen vil fortælle dig mere om, hvilke bivirkninger du kan forvente af den strålebehandling, der er planlagt for dig.​

Redaktør