Sosu uddannelse i Center for Kræft og Organsygdomme

​Velkommen til Center for kræft og organsygdomme – CKO 


Centret tilbyder mulighed for at praktikforløb i praktik 3 

I Center for kræft og organsygdomme arbejdes der ud fra Rigshospitalets overordnede vision for uddannelse. Læringsmiljøet tilrettelægges ud fra nyeste pædagogiske viden.

I praktikforløbet tages udgangspunkt i dine personlige og faglige forudsætninger. Du har medindflydelse på dit praktikforløb og vi lægger vægt på din individuelle uddannelsesplan. 

Undervisningen tilrettelægges som bedside undervisning og ved simulation og færdighedstræning. Der tilbydes tematiseret undervisning og refleksion på tværs af centret med andre elever. 

Uddannelsesgruppen

Den kliniske uddannelse varetages af klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske og kliniske undervisere der alle har en sygeplejefaglig og akademisk baggrund. Derudover varetages den daglige vejledning af kliniske vejledere med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning og pædagogik og af praktikvejledere med bred klinisk erfaring.

Uddannelsesgruppen er ansvarlig for at planlægge, udføre, udvikle og evaluere praktikuddannelse. I centret arbejder vi målrettet med at styrke og udvikle samarbejde mellem den praktiske og teoretiske del af uddannelsen. Redaktør