​​​

Om Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme er én af de største multidisciplinære intensivafdelinger i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med Rigshospitalets øvrige afdelinger og har således et ansvar for at leve op til de forventninger, som patienter og kolleger fra andre sygehuse kan have til Danmarks førende hospital.

Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme er én af de største multidisciplinære intensivafdelinger i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med Rigshospitalets øvrige afdelinger og har således et ansvar for at leve op til de forventninger, som patienter og kolleger fra andre sygehuse kan have til Danmarks førende hospital.

Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme hører administrativt under Center for Kræft og Organsygdomme. Antallet af senge i afdelingen er 24. Afdelingen er beliggende i mellembygningen.

Patientklientellet er bredt og omfatter behandling af kritisk syge patienter med svære infektioner, traumepatienter, børn, brandsårspatienter samt patienter, som har været gennem store kirurgiske indgreb. 

Herudover indlægges patienter, som har gennemgået lever- og nyretransplantation og hæmatologiske patienter (inkl. knoglemarvstransplanterede). Aktiviteten har været jævnt stigende de sidste år – i 2012 blev afdelingen udvidet fra 19 – 23 senge. I 2013 blev der indlagt 1308 patienter – belægningsprocenten var 84 %, den gennemsnitlige liggetid  5,5 dage. 

Behandlingsresultaterne på afdelingen er gode, og den standardiserede mortalitetsrate var i 2010 på 0,56. Overflytninger til andre intensivafdelinger, betinget af kapacitetsproblemer, var i 2013 1,4 % og genindlæggelsesfrekvensen var 2,5 %.

Afdelingen har fokus på kerneområder, som omfatter behandlingskvalitet og forskning. Herudover er der stort fokus på dokumentation af den kliniske og forskningsmæssige aktivitet.Redaktør