Ledelsen i Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Afdelingsledelsen har i fællesskab det overordnede ansvar for afdelingens samlede aktiviteter og for analyse af afdelingens aktiviteter i forhold til ledelses- og ressourcetilpasning. Ledelsens hovedopgave er ledelse og ledelsesudvikling på det strategiske og taktiske niveau.

Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme er opdelt i fire teams, som hver ledes af en overlæge samt en afdelingssygeplejerske. Til hvert team er der desuden tilknyttet en sygeplejerske med særligt funktion der har fokus på uddannelse og udvikling.


Simon Hyttel-Sørensen
Ledende overlæge
simon.hyttel_soerensen@regionh.dk

Sidsel Jessen
Ledende oversygeplejerske
Redaktør