Forskning i Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

I Forskningsenheden på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme fokuserer vi på klinisk forskning, der direkte gavner så mange fremtidige kritisk syge patienter som muligt.

Vores forskning er opbygget i programmer, der leder op til et klinisk forsøg med patient-relevante effektmål. Et program indeholder typisk en afdækning af nuværende klinisk praksis og eksisterende evidensgrundlag for en given behandling. Med disse data kan vi designe et godt klinisk forsøg, der med høj sandsynlighed vil give svar, der umiddelbart kan anvendes i patientbehandlingen. Vi har også fokus på at forbedre det kliniske forsøg gennem bedre anvendelse af patientdata, så vi vælger de rigtige patienter til forsøgene og gør forsøgene mere effektive.

Samarbejdspartnere

Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme er aktiv deltager i forskningsnetværk CRIC – Collaborative for Research in Intensive Care. Forskningsenheden samarbejder med mange lokale, nationale og internationale kollegaer og institutioner inkl. Copenhagen Trial Unit, Biostatistisk afd. og Center for Protein Research på KU, alle intensivafdelingerne i Region Hovedstaden, mange danske og internationale intensivafdelinger og forskningscenter.

Nuværende projekter

AID-ICU
Forskningsprogram, der undersøger virkning og bivirkning af haloperidol til intensivpatienter med delir.

WhyTrace
Forskningsprogram, der undersøger forekomsten sporstofsmangel og anvendelsen af sporstofskorrektion blandt intensivpatienter.

ALT-ICU
Forskningsprogram, der undersøger den samlede gavn og skade at 2 forskellige betalaktam antibiotika blandt patienter med sepsis.

AFIB-ICU
Forskningsprogram, der undersøger forekomsten, risikofaktorer, behandlingen og konsekvenserne af atrieflimmer blandt intensivpatienter.

CLASSIC
Forskningsprogram, der undersøger den samlede gavn og skade af IV væskebehandling af patienter med sepsis.

BigTempHealth
Big data projekt, der udvikler og afprøver prædiktionsalgoritmer blandt intensivpatienter.

SUNDHEDSØKONOMISKE ANALYSER
Forskningsprogram, der undersøger de sundhedsøkonomiske resultater af de kliniske forsøg, der gennemføres i CRIC.

LANGTIDSRESULTATER EFTER INTENSIVBEHANDLING
Forskningsprogram, der undersøger værdien af at måle livskvalitet og kognitivfunktion i de kliniske forsøg og i klinisk praksis
Igangværende projekter der retter sig mod sygepleje til patienter med akut og kritisk sygdom.

INACTIC
Del af EU-finansieret ERASMUS+ program der omhandler avanceret intensivsygepleje i europæiske lande. Denne del indeholder et scoping review der skal informere et fælles europæisk uddannelsesprogram.

PHLEGETHON
Del af dansk-norsk interdisciplinært samarbejde om rehabilitering af patienter med traumatisk hjerneskade. Denne del indeholder et scoping review der skal informere en interventionsundersøgelse.

NOTICE
Samarbejde mellem hospitaler og Københavns Professionshøjskole der med narrativ medicin kan øge studerendes forståelse af patientoplevelsen af akut kritisk sygdom.

Præstetanker
Kvalitativ undersøgelse af hospitalspræster, imam og rabbiner, i forhold til arbejdet på intensivafdelinger i Region Hovedstaden.

Rocking-ICU
Samarbejdsprojekt mellem intensivafdelinger i Danmark der skal undersøge om gyngestole kan afhjælpe delirium hos intensivpatienter

Forskningsansatte

Seniorforskere


​Intensiv medicin
Anders Perner
Professor, overlæge, ph.d.  
​Sygepleje til patienter med akut og kritisk sygdom
​Ingrid Egerod
Professor, sygeplejerske, ph.d.
​Intensiv medicin
​Morten Hylander Møller
Forskningslektor, overlæge, ph.d.

Ansatte

En projektleder, 9 ph.d.-studerende (5 læger, 3 sygeplejersker og 1 sundhedsøkonom), 3 forskningssygeplejersker, en datamanager og et antal medicinstuderende.

Ph.d. studerende

​​​
​​
​​​​​​​

Redaktør