Henvisning til CAR-T/GMO

Henvisningsskemaet udfyldes og vedhæftes som bilag til elektronisk henvisning på lokationsnummer 1301 10.
Henvisningsskemaet nedenfor skal bruges til henvisning til CAR-T cellebehandling. Skemaet udfyldes og vedhæftes den elektroniske henvisning i Edifact sammen med relevante bilag. Henvisningen skal sendes til sygehus/afdelings-kode: 1301 10.  

Akut lymfoblastær leukæmi (pdf, åbner i ny fane) 
B-celle Lymfom  (pdf, åbner i ny fane)
Myelomatose/Plasmacellesygdom (pdf, åbner i ny fane)

Din indstilling behandles af visitationsudvalget for allogen knoglemarvstransplantation. Visitationsudvalget mødes en gang om ugen for at behandle de indkomne henvisninger. Du bliver orienteret om udvalgets beslutning kort efter deres møde.

Kontakt visitationen

Har du spørgsmål i forhold til henvisningen, kan du kontakte:

Visitationskoordinator
Tlf. 3545 9604Redaktør