Motorik

Der er stor opmærksomhed på det tidligt fødte barns motoriske udvikling mens det er lille​​​.


De fleste tidligt fødte børn udvikler sig normalt motorisk. Det vil sige, at de opnår de almindelige motoriske milepæle in​den for samme tidsrum som andre børn i de første leveår. Når de bliver ældre, fremtræder de ikke påfaldende kluntede, og deres grov- og finmotorik er normalt koordineret.​ Der er imidlertid en del tidligt fødte børn, der får motoriske udviklingsforstyrrelser. 

Generelt kan man sige, at jo tidligere et barn er født, desto større er risikoen for, at barnet får motoriske udviklingsforstyrrelser. Selv blandt de allertidligst fødte børn er der dog mange, der får en helt normal motorisk udvikling.

Børn med motoriske udviklingsforstyrrelser kan generelt opdeles i 3 grupper:  • Børn med k​luntet og ukoordineret grov- og finmotorik.

  Børn som tidligere blev kaldt fumle-tumlere.

 • ​Børn med en generel langsom udvikling og en ledsagende hæmmet motorisk udvi​kling.

  Disse børn er generelt udviklingshæmmede. Deres vanskeligheder i dagligdagen skyldes både deres generelt langsomme udvikling motorisk og kognitivt. 

Stor forskel i motorisk udvikling

Generelt er der stor forskel på de tidligt fødte børns motoriske udvikling. 
Når børnene når børnehavealderen, er det meget svært at se, hvilken betydning den tidlige fødsel har for det enkelte barn.

I udenlandske og danske undersøgelser scorer meget tidligt og ekstremt tidligt fødte børn gennemsnitligt markant lavere i motoriske tests sammenlignet med børn født til terminen (ref).


Betydningen af en lavere gennemsnitlig score i en motorisk test kan illustreres ved hjælp af resultaterne fra en dansk opfølgningsundersøgelse - ET​FOL - ​studiet.

Her blev børn født mere end 12 uger før terminen (ekstremt tidligt fødte børn) og/eller med en fødselsvægt under 1000 gram (ekstremt lav fødselsvægt) undersøgt, da de var 5 år gamle. 

Nedenstående fi​gur viser resultaterne:

 • 58 procent af ETFOL børnene havde en normal motorisk udvikling
 • 23 procent var i grænseområdet og
 • 19 procent havde motoriske vanskeligheder
Børnene født til terminen klarede sig som forventet:

 • 83 procent havde en normal motorisk udvikling
 • 16 procent var i grænseområdet og
 • 1 procent havde motoriske vanskeligheder

Figu​r 1:

Resultater fra ETFOL studiet. Andel i procent af børnene i undersøgelsen med motoriske vanskeligheder vurderet udfra en motorisk test; Movement ABC. Børn med cerebral parese eller synsnedsættelse, deltog ikke i testen.

Graf over resultater fra EFTOL studiet

Et dansk studie af børn født i 1980-82 undersøgte meget tidligt fødte og moderat tidligt fødte børn, da de var 4-5 år gamle.

Gruppen af moderat tidligt fødte børn scorede gennemsnitligt lavere end gruppen af børn født til terminen, men der var ikke den store forskel.

Det er formentligt sådan, at moderat tidligt fødte børn oftere har motoriske udviklingsforstyrrelser i form af kluntet, ukoordineret grov- og fin motorik sammenlignet med børn født til terminen, men hyppigheden er slet ikke så stor som blandt meget tidligt - og ekstremt tidligt fødte børn.

​Anvendt litteratur

 • Hansen, BM (2001) "ETFOL rapporten", Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet. 

 

Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
08/02-2016

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​​


Redaktør