Intelligens

​Resultaterne af flere større undersøgelser peger på en sammenhæng mellem den generelle intelligens og den tidlige fødsel

Kognitiv udvikling

I videnskabelige undersøgelser af tidligt fødte børn benytter man ofte resultaterne fra udviklingstest til at beskrive den kognitive udvikling. 

Resultaterne af flere større undersøgelser peger på en sammenhæng mellem den generelle intelligens og den tidlige fødsel; tidlig fødsel påvirker intelligensen i negativ retning.

Jo tidligere man er født, desto større betydning har det. Det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at der er mange andre faktorer, der har stor betydning for intelligensudviklingen; heriblandt barnets forældre og opvækstvilkår.

Sammenhængen mellem intelligens udvikling og moderat tidligt fødte børn er meget svag. Den praktiske betydning for moderat tidligt fødte børn er derfor meget lille, men op til 25 % af de ekstremt tidligt fødte børn vil have en generel intelligens, der ligger under normalområdet, hvilket bl.a. har betydning for disse børn skolegang.

Samtidig er der også mange af de ekstremt tidligt født børn, der har en normal intelligens. Skoleproblemer kan således have andre årsager. 

Figuren  nedenfor er fra tidsskriftet Acta Paediatrica og baseret på 2 større undersøgelser af tidligt fødte børn. En undersøgelse fra England og Irland, som undersøgte de allermindste børn; født mere end 14 uger før terminen samt en større undersøgelse af tyske børn. Kurven viser hvad, der svarer til den gennemsnitlige IQ score i de forskellige grupper af tidligt fødte børn, da børnene var 6 år gamle. Man kan se at jo tidligere børnene er født desto lavere er den gennemsnitlige IQ score.

Figur 2 er ​fra en dansk opfølgningsundersøgelse, ETFOL.

Børn født mere end 12 uger før terminen (ekstremt tidligt fødte børn) og/eller med en fødselsvægt under 1000 gram (ekstremt lav fødselsvægt), blev undersøgt, da de var 5 år gamle.

Figuren viser resultatet fra en IQ test, der blev lavet ved undersøgelsen.

Der er stor variation på scoren fra de enkelte børn. Der er en del børn, der scorer lavere end normalt (19 %), hovedparten scorer normalt (80 %) og enkelte børn scorer højere end normalt (1 %).

Blandt de 49 børn med en lav IQ var der 16 børn med cerebral parese. Dvs. 33 børn (13 %) havde lav IQ uden at have cerebral parese.


​Anvendt litteratur


Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
08/02-2016

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.


Redaktør