​​​​

På Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

Disse sider om Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn sigter mod, at fagfolk og andre, som ikke har været på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, kan få et indtryk af, hvad der sker under barnets og familiens ophold på afdelingen efter fødslen.

​​Neonatologi og behandling og pleje af tidligt fødte
Neonatologi er et stort fagområde som slet ikke kan dækkes her. Hvis du er interesseret i at læse forskellige vejledninger for behandling og pleje af tidligt fødte, kan du læse mere her:


Region Hovedstadens Behandlingsvejledninger
http://vip.regionh.dk
Der er almindelig fritekstsøgning. Du kan begrænse søgningen til et bestemt hospital og til neonatalafdelingen eller børneafdelingen

Rigshospitalets informationer til forældre til tidligt fødte 
se mere på hjemmesiden for Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

Dansk Pædiatrisk Selskabs vejledninger indenfor neonatologi
se  http://paediatri.dk/neonatologi-vejl

Det tidligt fødte barn på​ Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

Inden fødslen
Tidligt fødte børn er ofte umodne og har behov for behandling og pleje lige efter fødslen. Jo tidligere et barn er født, desto større er behovet for behandling

De sidste 12 - 16 uger af graviditeten sker der en væsentlig udvikling af fosterets organer. En modning, der er nødvendig for, at det nyfødte barn kan klare sig uden for livmoderen.

Det tidligt fødte barn er således umodent ved fødslen. Det betyder, at den sidste del af fosterudviklingen, der normalt sker i livmoderen, nu foregår uden for livmoderen. Selv om der er store individuelle forskelle, må man sige, at jo tidligere et barn er født, desto mere umodent er barnet.

Indlæggelse på neonatalafdeling
Børn, der er født tidligt, har behov for særlig pleje og behandling i den første tid efter fødslen. Derfor bliver de indlagt på en neonatalafdeling, som er specialiseret i behandling og pleje af tidligt fødte børn. 

På danske neonatalafdelinger er filosofien at støtte, vejlede og inddrage forældrene bedst muligt i plejen af deres barn under indlæggelsen.

Afdelingerne arbejder for at fremme tilknytningen mellem forældre og barn bedst muligt. Samtidig arbejder alle afdelinger for at sikre, at forældrene er godt klædt på til plejen af deres barn, når de kommer hjem.


​​​Fagligt a​n​svarlig redaktør: sygeplejeforsker Janne Weiss​ 30/6-2016

© Copyright Rigsho​​spitalet,
Videnscenter f​​or Tidligt Fødte Børn.​​​​

​​

Redaktør