Voksenlivet

​Det ser ud til at gå bedre for​ tidligt fødte, end man kunne forvente på baggrund af den hyppige forekomst af skolevanskeligheder.

Effekten af den tidlige fødsel b​liver mindre med voksenalderen.

Forklaringen på dette kan være mange. Måske stiller skolen ofte mere enslydende krav til børnene, mens der er bedre mulighed for at tilpasse sig samfundet på egne præmisser sidenhen. Undersøgelser lavet i voksenalderen peger på, at effekten af den tidlige fødsel bliver mindre, som årene går. Det ser ud til, at behovet for særlig støtte blandt tidligt fødte børn er størst i skolealderen.

Høj livskv​​alitet

Opfølgningsundersøgelser i ung voksenalder viser dog, at der fortsat er en mindre del af de tidligt fødte, der har svært ved at klare sig. Jo tidligere fødslen var, desto større risiko. Hjerneskade i form af spastisk lammelse - som viser sig i de første leveår - er den største risikofaktor for, at den unge voksne får svært ved at klare sig selv i voksenlivet. Men spastisk lammelse forklarer ikke hele billedet.
Landsdækkende registerundersøgelser fra Danmark (1) og de andre nordiske lande viser, at størstedelen af selv de ekstremt tidligt fødte børn får uddannelse, arbejde og stifter familie.

Personligheden hos de voksne individer - som var født meget tidligt 30 år tidligere - adskiller sig kun i begrænset omfang fra personligheden hos individer født til terminen (2). Der er dog lidt flere af de ekstremt tidligt fødte og meget tidligt fødte, som har psykiatriske lidelser (3). Der er ikke tendens til, at der er flere tidligt fødte, der bliver kriminelle.
  
Den mindste forskel mellem tidligt fødte unge voksne og tilsvarende individer født til terminen, ser man på deres selvopfattede livskvalitet (2). Dette går igen i undersøgelser af meget tidligt fødte børn fra 1970´erne og 1980´erne i Danmark og er også fundet i udenlandske undersøgelser. ​

Anvendt litteratur​​

  1. Mathiasen R1, Hansen BM, Nybo Anderson AM, Greisen G. Socio-economic achievements of individuals born very preterm at the age of 27 to 29 years: a nationwide cohort study. Dev Med Child Neurol. 2009 Nov;51(11):901-8. (link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19459908)
  2. Hertz CL1, Mathiasen R, Hansen BM, Mortensen EL, Greisen G. Personality in Adults Who Were Born Very Preterm. PLoS One. 2013 Jun 26;8(6):e66881. (link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840545)
  3. Mathiasen R1, Hansen BM, Forman JL, Kessing LV, Greisen G. The risk of psychiatric disorders in individuals born prematurely in Denmark from 1974 to 1996. Acta Paediatr. 201​1 May;100(5):691-9.  (link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21244484)


​Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
08/02-2016

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.

Redaktør