Om tidligt fødte børn

​En kort introduktion til problemstillinger vedr. tidligt fødte​ børn

Generelt om tidligt fødte​​

Læs videncentrets introduktion: Generelt om tidligt fødte i Danmark (pdf).

Definition af tidlig fødsel​

En graviditet varer normalt cirka 40 uger. Terminen fastlægges som 40 uger fra sidste menstruations første dag, eller den bestemmes ud fra en tidlig ultralydsskanning af fosteret.
Hvis fødslen finder sted før 37 svangerskabsuger, taler man om tidlig fødsel.

Et tidligt født barn (præmaturt barn) er således født mindst tre uger før den forventede termins dato. Flere definitioner.

Antal tidligt fødte i Danmark

I Danmark blev der i 2017 født 62.314 børn. Lidt over seks procent af børnene blev født præmaturt, dvs.​ minimum tre uger før den forventede terminsdato.

Det svarer til, at der i 2017 blev født lige under 4.000 tidligt fødte børn i Danmark.
Læs mere om antal og den historiske udvikling af andelen af tidligt fødte børn i Danmark. 

Bedre overlevelse af tidligt fødte børn

I 1965 blev Danmarks første neonatalafdeling etableret på Rigshospitalet til behandling af syge nyfødte og tidligt fødte børn, og i løbet af 1970´erne blev der oprettet neonatalafsnit i samtlige af de daværende amter i Danmark. Dermed blev det muligt at behandle mange af de problemer, som rammer et tidligt født barn. De efterfølgende årtier steg overlevelsen af tidligt fødte børn derfor markant. Se overlevelsesstatistikkerne.

Etiske og faglige udfordringer 

Behandlingen af især de ekstremt tidligt fødte børn, født 12 uger eller mere før terminen, har givet anledningen til debat i såvel Danmark som udlandet.

Et af temaerne har været bekymring for, hvorledes det går børnene og deres familier på længere sigt. Som en følge heraf er opfølgningsundersøgelser blevet et centralt element inden for både den neonatale behandling samt inden for neonatal forskning.

På neonatalafdelingerne fortsætter debatten løbende, da behandling og pleje af ekstremt tidligt fødte børn stadig er en faglig og etisk udfordring. Læs mere om etiske udfordringer i forhold til behandling af præmature børn.​

Anvendt litteratur

 • Frandsen, AG, Gyrd-Hansen, D, Petersen, S, Slothuus, U (2000), "Danskernes ønsker til sundhedsvæsnet", rapport fra Rockwoolfonden
 • Greisen, G. (2008), "De mindste børn i pædiatrien", Bibliotek for læger, december, s. 516-526.
 • Greisen, G. (2012), "Generelt om tidligt fødte i Danmark – anno 2011", Neonatalklinikken, s. 1-2.
 • Greis​en, G. (2004), "Managing birth at the limit of viability", Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 9, s. 453-457.
 • Greisen, G. (2010), "Perinatal Profiles: Bent Friis Hansen: A Danish Pioneer of Neonatology", NeoReviews 11,11, e613-e618.
 • Indenrigs- og sundhedsministeriet (2010), Sundhedsloven
 • Langhoff-Roos, J., et al. "Spontaneous preterm delivery in primiparous women at low risk in Denmark: population based study." BMJ 332.7547 (2006): 937-39.
 • Lou, H., Pedersen, B.D. and Hedegaard, M. (2009). "Questions never asked. Positive family outcomes of extremely premature childbirth." Qual.Life Res. 18, 5, s. 567-73.
 • Mathiassen, R.,Hansen, B.M., Løkke, A., Greisen, G. (2008), "Behandling af tidligt fødte børn på Rigshospitalet i perioden 1955 – 2007". Bibliotek for læger, december, s.528-546.
 • Norup M. (1998), "Limits of neonatal treatment: a survey of attitudes in the Danish population", Journal of Medical Ethics, 24, s. 200-206.
 • Sundhedsstyrelsen (2004): Fødselsregistret 1973 – 2003.
 • Sundhedsstyrelsen (2008): Fødselsregisteret 2007 (foreløbige opgørelse) Nye tal fra sundhedsstyrelsen 2008:1
 • Sundhedsstyrelsen (2012): Tal og analyse: Fødselsstatistikken 2011.
 • e-Sundhed
 • Villadsen, S. F., Mathiasen, R. et al. (2007), "Præmature børns risiko for senfølger: En litteraturgennemgang". Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed.

Webkilder​


​Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen og læge Rikke Wiingreen
14/09-2018

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.

​​​


Redaktør