Antal

Antallet af tidligt fødte børn svinger fra år til år, i takt med det totale fødselstal.​

I perioden fra 1978 til 2007 var der en stigning i antallet af tidligt fødte børn (børn født mere end 3 uger før terminen).

Andelen af levende fødte børn, der var tidligt født steg fra ca. 5% i 1978 til ca. 7% i 2007. Imidlertid viser Fødselsregisteret, at den stigende tendens nu er stoppet, og at det i 2012 var 6.5%.

Antallet af tidligt fødte børn svinger fra år til år, i takt med det totale fødselstal. I 2012 var fødselstallet faldet til ca. 58.527 børn fra knapt ca. 64.000 børn de foregående. Det vil sige, at antallet af tidligt fødte børn faldt fra ca. 4.550 børn i 2007 og til 3827 børn i 2012. Heraf var 215 dødfødte.

Tidligt fødte børn kan inddeles i tre grupper:

Moderat tidligt fødte

Børn født 3 til 8 uger før terminen svarende til 32 - 36 fulde svangerskabsuger.

Cirka 5% procent af samtlige nyfødte børn – det var 2917 børn i 2012, heraf 30 dødfødte.

Meget tidligt fødte

Børn født 9 til 12 uger før terminen svarende til 28 – 31 svangerskabsuger.

Cirka 1 procent af samtlige nyfødte børn – det var 634 børn i 2012, heraf 20 dødfødte.

​Ekstremt tidligt fødte

Børn født 12 uger eller mere for tidligt svarende til før 28 svangerskabsuger.

Ca. 0,5 procent af samtlige levende fødte børn – det var 276 børn i 2012, heraf 78 dødfødte.

Om tallene

Tallene stammer fra Fødselsregisteret.

Sundhedsstyrelsens "Fødselsregister" udgav årsrapporter indtil 2007. Udviklingen fra 1978 til 2007 med den store stigning er beskrevet i en rapport af Villadsen et al. 2007). Man kan nu selv søge tal på e-Sundhed​

Man kan søge på svangerskabslængde under 32 uger men ikke på svangerskabslængde under 28 uger. Det skyldes at grupperne kan blive så små at det kan true anonymiteten. Selvom data generelt er af høj kvalitet, kan fejlregistreringer også forstyrre tallene betydeligt for de talmæssigt små grupper med svangerskabslængde under 28 uger.

Blandt børnene under 28 uger er der nogle som var mindre end 22 uger ved fødslen. Men da de var levende da de blev født indgår de i fødselsregistret. For børn som er døde ved fødslen er grænsen 22 uger. Før denne alder registreres de som aborterede fostre.

 

Antal børn født levende i Danmark i årene 2007 til 2013 opdelt efter graviditetens længde .

Årsager til stigningen i tidlige fødsler

Det har ikke været muligt at forklare hele stigningen i antallet af tidlige fødsler. Men nogle af årsagerne er velkendte – blandt andet:

Kvinder, der føder tvillinger, har en øget risiko for at føde tidligt. Antallet af tvillingefødsler har været stigende gennem de sidste år på grund af de forbedrede muligheder for fertilitetsbehandling. Fødselsregisteret viser således, at andelen af tvillingefødsler gradvist er steget.

Fra omkring 1 procent af alle fødsler i 1970´erne til omkring 2,2 procent i 2001. Siden 2001 synes andelen dog ikke at være steget yderligere.

Kvinderne bliver ældre og ældre ved første graviditet.

Flere kvinder bliver gravide via reagensglasbefrugtningsmetoden (IVF: In Vitro Fertilization– reagensglas befrugtning) (Langhoff-Roos, J., et al. 2006).

Stress er foreslået af nogle forskere som mulig årsag til flere tidligt fødte, men det er uafklaret, om det er en faktor eller ej (Langhoff-Roos, J., et al. 2006).​

Læs mere om: Årsager og Riskofaktorer for tidlig fødsel

Anvendt litterat​ur

  1. Fødselsregistret 2007​
  2. Villadsen, Sarah Fredsted Mathiasen Rene et al. Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed 2007. Præmature børns risiko for senfølger : En litteraturgennemgang.
  3. Fød​​selsregistret​ 1973 - 2003
  4. Langhoff-Roos, J., et al. "Spontaneous preterm delivery in primiparous women at low risk in Denmark: population based study." BMJ 332.7547 (2006): 937-39.

​Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
08/02-2016

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​
​​

Redaktør