Antal

Antallet af tidligt fødte børn svinger fra år til år, i takt med det totale fødselstal.​

I perioden fra 1978 til 2007 var der en stigning i andelen af tidligt fødte børn (børn født mere end 3 uger før terminen, svarende til fødsel før 36 fulde svangerskabsuger), men denne stigning har siden 2009 været stagneret.

Andelen af levende fødte børn, der var tidligt fødte, steg fra ca. 5% i 1978 til ca. 7% i 2007. Imidlertid viser det danske fødselsregister, at den stigende tendens nu er stoppet, og i 2009 var andelen faldet til lige under 7 %, og har siden da ligget stabilt mellem 6 % og 7 %.

Antallet af tidligt fødte børn svinger fra år til år, i takt med det totale fødselstal. I 2013 var fødselstallet 56.886 børn og dermed det laveste i 20 år - faldet fra omkring 65.000 børn i begyndelsen af 00’erne. I 2020 var fødselstallet faldet lidt igen og lå her på 60.512 børn. Det vil sige, at antallet af tidligt fødte børn  i 2020 var 3693. Heraf var 175 dødfødte. 

Tidligt fødte børn kan inddeles i tre grupper:

Moderat tidligt fødte

Børn født 3 til 8 uger før terminen, svarende til 32 - 36 fulde svangerskabsuger.

Cirka 5 % af samtlige nyfødte børn – det var 3094 børn i 2020, heraf 39 dødfødte.

Meget tidligt fødte

Børn født 9 til 12 uger før terminen, svarende til 28 – 31 svangerskabsuger.

Cirka  0,6 % af samtlige nyfødte børn – det var 384 børn i 2020, heraf 27 dødfødte.

​Ekstremt tidligt fødte

Børn født 12 uger eller mere før terminen, svarende til før 28 svangerskabsuger.

Ca. 0,4 % af samtlige levende fødte børn – det var 215 børn i 2020, heraf 59 dødfødte.

Om tallene

Tallene stammer fra det danske fødselsregister, som hører under Sundhedsstyrelsen, og indeholder oplysninger om alle fødsler i Danmark. 

Fødselsregistret udgav årsrapporter indtil 2007, og udviklingen fra 1978 til 2007 med den store stigning er beskrevet i en samlet rapport af Villadsen et al. 2007.

Derudover er tallene fra 2020 fra Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN​).

Nye tal på e-sundhed.dk​ 

Du kan nu selv søge tal på e-Sundhed.

Du kan søge på svangerskabslængde helt ned til gruppen af børn født før 28. uge. Hvis grupperne bliver så små, at de kan true anonymiteten, beskrives de med <5. *for fagfolk

Et levendefødt barn er et barn, der udviser livstegn ved fødslen uanset svangerskabslængde. Blandt børnene under 28 uger er der nogle, som var mindre end 22 uger ved fødslen. Men da de var levende, da de blev født, indgår de i fødselsregistret. For børn som er døde ved fødslen, er grænsen netop 22 uger. Før denne alder registreres de som aborterede fostre.

Dødelighed

Tidligt fødte børn har en øget dødelighed sammenlignet med børn født til terminen. Nedenstående figur viser, at dødeligheden er størst for de mindste børn født før 28. svangerskabsuge.​

Figuren viser en oversigt over levende- og dødfødte per GA-uge (2016-2020)

Årsager til stigningen i tidlige fødsler

Det har ikke været muligt at forklare hele stigningen i antallet af tidlige fødsler i perioden op til 2007, men nogle af årsagerne er velkendte – blandt andet:

  1. Kvinder, der føder tvillinger, har en øget risiko for at føde tidligt. Antallet af tvillingefødsler er steget på grund af de forbedrede muligheder for fertilitetsbehandling. Fødselsregisteret viser således, at andelen af tvillingefødsler gradvist er steget. 
  2. Kvinderne bliver ældre og ældre ved første graviditet.
  3. Flere kvinder bliver gravide via reagensglasbefrugtningsmetoden (IVF: In Vitro Fertilization– reagensglas befrugtning) (Langhoff-Roos, J., et al. 2006).
  4. Stress er foreslået af nogle forskere som mulig årsag til flere tidligt fødte, men det er uafklaret, om det er en faktor eller ej (Langhoff-Roos, J., et al. 2006).​

Læs mere om: Årsager til for tidlig fødsel

Anvendt litterat​ur

  1. Fødselsregistret 2007​
  2. Villadsen, Sarah Fredsted Mathiasen Rene et al. Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed 2007. Præmature børns risiko for senfølger : En litteraturgennemgang.
  3. Fød​​selsregistret​ 1973 - 2003
  4. Langhoff-Roos, J., et al. "Spontaneous preterm delivery in primiparous women at low risk in Denmark: population based study." BMJ 332.7547 (2006): 937-39.
  5. e-Sundhed
  6. DKN

​Fagligt ansvarlig redaktør: Overlæge Ane Vibeke Lando og afdelingslæge Porntiva Poorisrisak
04/0​7-2022

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​
​​

Redaktør