Pædagogisk støtte

​Generelt er børn meget forskellige, og de udvikler sig forskelligt. Fælles er dog, at børns læring og udvikling​​ fremmes gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.​​

Det tidligt fødte b​arns udviklingTidligt fødte børn er i øget risiko for at udvikle motoriske, kognitive, kommunikati​ve og psyko-sociale vanskeligheder. Barnets udviklingsmæssige vanskeligheder  hænger ofte sammen med, hvor tidligt født barnet er. En del problemer bliver først synlige, når barnet er startet i daginstitution, da de først træder frem senere i barnets udvikling. 

En dansk undersøgelse viste, at 19 % af børn født mellem 24. og 32. fulde graviditetsuger havde klart definerede udviklingsmæssige problemer ved 5-års alderen. 41 % viste nogle tegn på problemer, hvor der var behov for yderligere observation for at afklare barnets udviklingsmæssige tilstand, hvorimod 40 % havde en normal udvikling.

Pædagogisk ​​støtte

Generelt er børn meget forskellige og de udvikler sig forskelligt. Fælles er dog, at børns læring og udvikling fremmes gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. I daginstitutioner tilrettelægger pædagoger mulighed for leg og aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og behov, så barnet engageres og udfordres.

Det er vigtigt, at der er accept af børns forskelligheder men samtidig er opmærksomhed på at iværksætte særlig hjælp, hvis der er behov for dette. Det er helt afgørende, at barnet mødes på en måde, der tilgodeser såvel barnets behov for tryghed som behov for udfordringer. I grove træk kan pædagogiske tilgange beskrives som skærmende eller skubbende. Gode pædagogiske tilbud befinder sig ofte et sted mellem disse to poler.

En skærmen​​​de pædagogik

En skærmende pædagogik søger at tage hensyn til barnets behov, ved at barnet skærmes fra udfordringer, der ser ud til at være for overvældende. Skærmning kan opnås gennem at skabe struktur, forudsigelighed, tryghed og genkendelighed. Det kan f.eks. være ved, at barnet placeres med ryggen til rummet eller døren i spise- og aktivitetssituationer, så barnets opmærksomhed ikke afledes af andre aktiviteter omkring barnet; eller at støtte barnets færdigheder i at tage tøj af og på, ved at barnet kommer først eller sidst i garderoben og dermed får mulighed for at være alene og få ro.


Redaktør