Pædagogisk ps​​​ykologisk rådgivning

​Hvis det vurderes, at der er behov for særlig støtte, kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen kontaktes.​​

​​​

PPR er et gratis tilbud til børn og unge med særlige behov og deres forældre. I samarbejde med familien samt pædagoger kan en PPR-medarbejder​​ medvirke til at afklare barnets behov for støtte og hjælpe med rådgivning, vejledning og eventuelle videre tiltag. PPR-medarbejdere kan omfatte specialpædagoger og lærere, psykologer, tale-hørekonsulenter og børnefysioterapeuter.

Såvel pædagog som forældre kan kontakte PPR. Når pædagogen vurderer, at barnets læring, trivsel og udvikling kræver yderligere udredning, kan barnet indstilles til PPR. Dette gøres i samarbejde med barnets forældre, og forældre skal give mundtligt samtykke til at PPR kontaktes.


Udover samarbejde omkring afgrænsede forløb kan institutioner også konsultere PPR med henblik på inspiration og rådgivning i det pædagogiske arbejde – f.eks. ved udvikling af inkluderende miljøer.

I nogle kommuner kan behovet for støtte være større end de ressourcer der er til rådighed, hvorfor der kan være ventetid på at få støtte fra PPR.

Redaktør