Familien

​For de fleste familier er opholdet på en neonatalafdeling en svær tid. Nogle familier er forberedte på, at der​​es barn vil blive født tidligt og er forberedt på en lang indlæggelse, men for de fleste er den tidlige fødsel uventet og kendskabet til neonatalafdelingen begrænset.

​​Hvordan opleves opholdet på afdeli​​ngen

Mange forældre oplever det højteknologiske miljø på en neonatalafdeling som meget overvældende. Den medicinske dimension har en fremtrædende plads på afdelingen, da det for tidligt fødte og syge nyfødte barn er afhængig af højt specialiseret udstyr og hurtig indgriben i akutte situationer. Til tider kan atmosfæren opleves som travl og hektisk​. Efterhånden vænner forældrene sig til omgivelserne, og det bliver lettere for dem at se barnet bag alt udstyret. Når den akutte fase er overstået, varetager forældrene ofte det meste af barnets pleje selv med supervision af personalet.

Familiecentreret pleje​ og behandling

Principper for familiecentreret pleje er en tilgang, der formulerer, hvordan vi former omsorg til børn og familier i de fleste neonatalafdelinger. Forældre ses som aktive partnere i teamet, der varetager pleje og behandling af barnet. Sundhedsprofessionelle har en generel faglig ekspertise i barnets medicinske behov, hvor familien har en personlig vide​​n og erfaring. Sammen med forældrene ser og vurderer sundhedsprofessionelle barnets behov, hvor den professionelle viden integreres med familiens egne erfaringer, viden og behov. Forældrene har en unik rolle i a​​​t støtte og drage omsorg for barnet, og de er primære omsorgsgivere for barnet under indlæggelsen. I samarbejdet udvikler forældre​ viden, erfaringer, færdigheder og selvtillid til at være dem, der er bedst til at tage hånd om deres tidligt fødte eller syge barn, hvor sundhedsprofessionelle og evt. andre forældre kan vejlede.

Der kan være mange hensyn at tage højde for; familien kan være fysisk langt væk fra deres hjem, der kan væ​​re søskende, der også kræver mor og fars opmærksomhed, far kan være nødt til at genoptage sit arbejde hurtigt efter fødslen, mor kan være syg osv. For at give familien den bedst mulige pleje, er man nødt til at medtænke alle disse forhold. I international sammenhæng er Danmark langt fremme på dette område. Læs mere via referencerne nedenfor.

I Danmark er der forholdsvis få neonatalafdelinger, men der er alligevel forskelle mellem afdelingerne. På nogle afdelinger kan alle mødre sove ved siden af deres barn - på andre forventes det, at forældrene tager hjem for at sove. Nogle afdelinger tilbyder mad til foræld​​rene, andre har et køkken, hvor man kan lave og opbevare sin medbragte mad. Der er stadig afdelinger, der har besøgstider og hviletider for både børn og forældre. Find flere oplysninger på de forskellige neonatalafdelingers hjemmesider.

Redaktør