Mange men​​nesker – mange oplevelser

​Indlæggelsen på neonatalaf​delingen er et møde med mange mennesker. Der er børnelæger, sygeplejersker, studerende, bioanalytikere og måske o​​gså radiografer, øjenlæger, hjertelæger, børnekirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætister.​

For en del familier betyder den tidlige fødsel, at de må flytte afdeling og måske hospital flere gange, inden de alle kommer hjem. Måske oplever de, at deres barn akut bliver overflyttet til et højt specialiseret sygehus i helikopter, måske at en tvilling til barn​​et dør i forløbet. Det kan også være svært ufrivilligt at få del i andre forældres voldsomme oplevelser med liv og død på neonatalafdelingen. En del forældre finder dog også støtte i at dele deres oplevelser og erfaringer med andre forældre i afdelingen.

På danske neonatalafdelinger tilbydes forældre støtte af psykologer og socialrådgivere, men muligh​​ederne varierer fra afdeling til afdeling.

Socialrådgivning

Socialrådgiveren kan orientere familien om orlovsrettigheder og eventuel mulighed for dækning a​​f merudgifter under deres barns indlæggelse. Socialrådgiveren kan være med til at skrive ansøgning til familiens hjemkommune samt yde støtte i spørgsmål af social og juridisk karakter.

Læs mere p​​å Videnscenter for Tidligt Fødtes hjemmeside om socialrådgivning.

Pårøren​​de

Mange forældre oplever især i beg​​​yndelsen af barnets indlæggelse, at de ikke kan magte og rumme mange besøg. Egne følelser og reaktioner kan fylde så meget, at andres reaktioner kan være svære at forholde sig til.

Under indlæggelsen har de fleste glæde af praktisk hjælp og støtte. Hvis der er søskende, er der brug for en særlig hjælp til dem, så de kan bevare så tryg og almindelig en hverdag som muligt. Det er også vigtigt at søskende er med i forløbet, så hele familien er samlet​​. Det gør det lettere for søskende at håndtere forløbet.

Forældrenes tilstand kan variere meget pga. den krise, de er i, og det bedste man som pårørende kan gøre er at møde forældrene med åbenhed og lydhørhed i forhold til deres tilstand og ​​behov her og nu. Læs mere om kris​ereaktioner hos forældre.

De fleste forældre har gavn af, at deres nærmeste inden udskrivelsen har besøgt barnet og dem selv på afdelingen. På den måde bliver de vidner til forløbet, og de kan senere hen bedr​​e forstå de betydninger, indlæggelsesforløbet eventuelt kan have for barn og/eller forældre.


Forældreroller og ​​tilknytning

Mange forældre oplever under indlæggelsen en følelse af, at barnet ikke helt er deres, men tilhører afdelingen eller s​ygeplejerskerne, og forældrene oplever sig selv som besøgende. Efterhånden som barnet vokser og har mindre behov for behandling, vokser forældrenes tilknytning til barnet. Men mange forældre fortæller, at de først oplever barnet som helt deres, når barnet er udskrevet fra hospitalet. Læs mere om ​tilknytn​ing mellem barn og forældre. ​​

Redaktør