Læger

Tidligt fødte børn skal ses og følges af en praktiserende læge, også selv om de følges af børnelæger og andre sp​​eciallæger.​

​​

Den pratiser​​ende læge

Den praktiserende læges rolle i forhold til tidligt fødte er, at følge barnet og lave de undersøgelser og vacciner, som alle børn skal igennem.

Den praktiserende læge ser typisk hele familien igennem mange år og har på den måde den bedste mulighed for vælge det rigtige i akutte situationer og for at rådgive om konkrete problemstillinger vedr. sundhed og sygdom, og om hvordan familien skal bruge resten af sundhedssystemet.

Det er derfor vigtigt, at familien gennemfører de almindelige børneundersøgelser og det almindelige vaccinationsprogram hos den praktiserende læge.

Børn​​elægerne på hospitalet

De tidligt fødte børn, der har været meget små ved fødslen, har haft alvorlige komplikationer eller har været indlagt i længere tid, følges af børneafdelingernes læger i børneafdelingernes ambulatorium.

Børneafdelingerne i Danmark har forskellige retningslinier for hvilke børn, der skal følges, hvor ofte, og hvor længe, men på de fleste afdelinger bliver alle børn, der er født før uge 32 (gestationsalder under 32 uger) fulgt til de kan 'gå og tale'.

Hvis barnet har været indlagt både på en højt specialiseret neonatalafdeling og på neonatalafsnittet på den 'lokale' børneafdeling, følges det typisk begge steder.

Privatpraktiseren​​de børnelæge

Den praktiserende læge kan henvise et barn til praktiserende speciallæge i pædiatri (børnelæge) til nærmere vurdering eller hjælp til behandling af særlige problemer. Det kan være relevant for børn, som ikke følges på hospitalet og for problemer, hvor der ikke er brug for indlæggelse.​​

Redaktør