Værd at vide

Genere​lt om smerter​

​Smertefys​iologi

Hvad er smerte​r?

Smerte er, basalt set, et signal – en alarmklokke – der skal gøre os opmærksomme på, at vi er eller er ved at komme til skade eller blive syge.  Der mærkes ingen smerte i kroppen, før hjernen har tolket signalerne fra kroppens sensoriske alarmsystem som smerte. Det er med andre ord hjernen og ikke kroppen, der i sidste ende producerer smerte. Når der er smerte, aktiveres der også systemer, som modulerer/dæmper smerten. Disse kaldes smerteregulerende systemer og udløser blandt andet morfinlignende stoffer, som dæmper smerten. (8)

Smerte føles ikke altid lig​e slemt

Den samme type skade giver aldrig den samme smerte hos to børn, fordi der blandt andet sker en aktivering af forskellige centre i hjernen. Barnets tolkning og vurdering af smerten – heriblandt værdier, identitetsopfattelse, tidligere erfaringer med smerte, meningsfuldhed og den aktuelle følelsesmæssige tilstand, barnet er i, vil altid påvirke dets smerteoplevelse i positiv eller negativ retning.

Smerte kan også være en reaktion på følelsesmæssige fakt​​​orer

På baggrund af moderne smerteforskning ved man, at smerte også kan opstå som reaktion på psykologiske og følelsesmæssige faktorer (8). Hvis barnet f.eks. er ked af, at det ikke skal tidligt i seng og slår foden på vej i seng – vil det gøre mere ondt end hvis barnet slår foden med nøjagtig samme kraft, medens det er på vej ud at lege. Smertesignalerne forstærkes fordi barnet også er vredt eller ked af det – smerteoplevelsen er reel nok.​

Total​​smerte

Barnets totalsmerte er barnets samlede oplevelse af smerte, og påvirkes af fysiologiske, psykologiske og sociale/kulturelle faktorer. Alle tre perspektiver er afgørende, ikke blot for barnets smerteoplevelse, men i høj grad også for de behandlingsmæssige tiltag og den hjælp, barnet skal tilbydes. (7) ​

Spørgsmål til smerteanamne​​se hos børn og unge

 • Hvor gør det ondt? 
  • Lokalisering af smerten
 • Hvornår gør det ondt? 
  • Gør det mest ondt om morgenen/aftenen, efter fysisk aktivitet, efter at have siddet stille længe, hvis der er sket noget bestemt etc.
 • Hvordan gør det ondt? 
  • Kvaliteten af smerten – jævnfør smertetyper
 • Hvor ondt gør det? ​
  • Intensiteten af smerter – henv. til smertemålingsredskaber
 • Hvorfor gør det ondt?
  • Hvad tænker barnet/forældrene selv er årsagen til smerten
 • Hvilken medicin hjælper/hvilken medicin har du prøvet? 
  • Præparater, doseringer
 • Hvilken anden smertebehandling hjælper/hvad har du prøvet? 
  • ​Fysioterapi, psykolog, alternativ behandling​​​​


Redaktør