Forskning

Forskningsenheden er vores primære omdrejningspunkt for udviklingen af Videnscentret og er en del af alle fire kliniske søjler.

​Forskningsenheden i Videnscenter for Børnesmerte​​r:

​Målet med forskningen i videnscentret er at udvikle en stærk forskningsenhed der, suppleret af fondsmidler, får mulighed for at inddrage samarbejdspartnere fra andre hospitaler i Region Hovedstaden og bliver førende på området nationalt, såvel som en vigtig medspiller i det internationale miljø omkring smertebehandling af børn.


Forskningsenheden skal:

  • Samarbejde med andre forskningsinstitutioner og –enheder, der arbejder med børn og smerter
  • og have et stærkt netværk til universitetet (ex. farmaci, psykologi, statistik mv.)
  • Være inkluderende således andre børneafdelinger får ”ejerskab/aktier” i udviklingen
  • Holde sig opdateret via studieophold, forskningssamarbejde mv. (Canada, UK, Tyskland, Sverige mv.)
  • Være en aktiv deltager i den videnskabelige del i den nordiske børnesmerteforening, som repræsentant for DK
  • Sørge for at den forskning, der foregår i Videnscentret, er repræsenteret og bliver præsenteret ​på relevante kongresser vha. posters og præsentationer i nationale og internationale fora
  • Være åben og videns​delende med al sundhedspersonale i Region Hovedstaden.
Redaktør