Behandling

Videnscenter for Børnesmerter tilser og behandler børn, som er indlagt på Rigshospitalet og har komplekse smerter eller behandles med smertepumpe. Vores videnscenter er en tværgående funktion, som kan bruges af alle sundhedsfaglige på Rigshospitalet.

​Vores ambition er at tilbyde den bedst mulige smertebehandling til børn og unge på Rigshospitalet. ​

Smerteenheden varetager en række opgaver, der har til formål at reducere børns smerter. Smerteenheden behandler børn med komplekse smerteforløb og går hver dag smertestuegang hos børn, der har smertepumper.

Smerteenheden hjælper til med at lindre angst og smerte i forbindelse med procedurer (f.eks. blodprøver, rensning af sår, fjernelse af dræn el. lign.). Smerteenheden tilbyder at give f.eks. lattergas eller smertestillende næsespray og kombinerer det med non-farmakologisk distraktion såsom fantasirejser. 

Smerteenheden deltager i et tværfagligt team, der tilbyder smerte-screening af børn og unge med længere-varende smerter.​


Redaktør