Forskningsområder

​Videnscenter for Børnesmerter forsker i flere forskellige emner vedr. børns smerter og deltager i flere forskellige forskningsprojekter i samarbejde med internationale eksperter på området​

N​y smertestillende næsespray

Ny smertestillende næsespray til behandling af procedure‐relaterede smerter hos børn ‐ projektet udgør en større forskningsmæssig satsning og inkluderer kliniske undersøgelser og en kommercialiseringsdel.

Pharmacovigilance af intranasal sufentanil ​​og ketamin​

Pharmacovigilance studie af intranasal sufentanil og ketamin i en kohorte af pædiatriske patienter. Undersøgelsen er et samarbejde mellem Anæstesi‐ og Operationsklinikken og Paediatric Pain Treatment Service, Astrid Lindgren Children's Hospital, Karolinska, Sverige. Målet er at undersøge pharmacovigilance af intranasal sufentanil og ketamin i et register studie, hvor data fra 10 års klinisk brug af sufentanil og ketamin injektionsvæske intranasalt til procedure‐relaterede smerter hos børn gennemgås.

Ny intranasal smertebehandlin​​​g til børn i præhospitalt regi

Ny intranasal smertebehandling til børn i præhospitalt regi. Den kliniske undersøgelse er et samarbejde mellem Anæstesi‐ og Operationsklinikken, JMC, Rigshospitalet og de præhospitalet virksomheder i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland. Målet er i en klinisk undersøgelse, at afprøve en ny og potentielt bedre behandling af smerter hos børn præhospitalt, og dermed et tilbud om effektiv smertelindring til denne patientgruppe allerede inden de ankommer til hospitalet.

Kommercialisering af smertestillende næsespra​​y til børn

Kommercialisering af smertestillende næsespray til børn. I samarbejde med Region Hovedstadens Videnscenter for Forskning og Innovation er målet at udvikle et myndighedsgodkendt produkt (næsespray), hvor børn sikres en effektiv og sikker​ smertebehandling ved akutte procedure-relaterede smerter.

Vi har skrevet en artikel i Pediatric Anesthesia 24(2014) 602-607 "Procedure-related pain in children in a Danish University Hospital".

Er længerevarende smerter et problem hos danske ​​børn og unge?

Forekomsten af længerevarende smerter hos danske børn og unge: Projekt Er længerevarende smerter et problem hos danske børn og unge? ​I samarbejde med farmaceutstuderende er målet at indsamle data om længerevarende smerter hos børn og unge i skolealderen i hele Danmark. Data indsamles via et elektronisk spørgeskema på de skoler som deltager i "skole-medicinprojektet", hvor farmaceutstuderende på studieophold på apotek underviser skoleklasser i hensigtsmæssig brug af medicin. Dataindsamlingen forventes at foregå i forårssemestret 2015.

Ny beh​andling af funktionelle mavesmerter hos børn og unge

Ny behandling af funktionelle mavesmerter hos børn og unge: Et placebokontrolleret studie af effekten af mælkesyrebakterier af typen Laktobacillus reuteri. I samarbejde med børneafdelingerne i Region Sjælland er målet at undersøge om behandling med mælkesyrebakterier i form af laktobacillus reuteri har effekt på funktionelle abdominale smerter hos børn og unge. Endvidere undersøges om mikrobiomet i tarmen (tarmfloraen) ændrer sig efter behandling med Laktobacillus reuteri (metagenomisk analyse). Protokol er udarbejdet og indsendt til myndighederne. Projektet stiler mod en telemedicinsk løsning med en elektronisk dagbog, og vil gøre brug af et brugerpanel af børn/unge og deres forældre.

Redaktør