​​

Litteratur

​Videnscentret henviser til internationale artikler på hjemmesiden. 

​Disse er ordnet i følgende emner:

Alle litteraturhenvisningerne er desuden ordnet alfabetisk efter forfatteren.

Der er en liste over bøger og danske publikationer.

Forkortelser mm oversættes i Ordforklaringen.

Redaktør