Ernæringsundersøgelsen

Ernæringsundersøgelse af for tidligt fødte børn på neonatalafdelinger i Danmark 2016 - 2018


Neonatalafdelingerne i Danmark er i gang med en undersøgelse af for tidligt fødte børn og ernæring.

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvilken ernæring for tidligt fødte børn får, når de bliver udskrevet fra hospital/sygehus, hvor længe de får modermælk, samt at undersøge hvilke forhold, der påvirker ernæringen af for tidligt fødte børn. Den viden vi får på baggrund af undersøgelsen skal bruges til at videreudvikle personalets vejledning og støtte til kommende mødre med for tidligt fødte børn.

Mødrene/familierne til de for tidligt fødte børn udfylder et spørgeskema i løbet af de første dage efter indlæggelsen og et når barnet udskrives til hjemmet. Spørgsmålene handler om ernæring og amning, udmalkning, hud-mod-hud kontakt og generelle spørgsmål om mor og barn. Det tager 10 – 15 minutter at besvare hvert spørgeskema. Deltagere hvis barn/børn ammes eller får modermælk ved udskrivelse vil modtage korte spørgeskemaer 1, 4, 6 og 12 måneder efter terminen så længe barnet/børnene fortsat ammes eller får modermælk. Disse spørgeskemaer tager 1-4 minutter at besvare. Deltagerne får tilsendt et link til spørgeskemaerne på mail og/eller sms. Link sendes via EasyTrial.

Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet og overholder alle regler om forskningsetik og sikker opbevaring af oplysninger. Data fra undersøgelsen vil blive anonymiseret, dvs. det vil ikke være muligt at genkende enkeltpersoner, når undersøgelsen offentliggøres.

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig, og der er naturligvis ikke forskel på den behandling der gives til de der deltager og de der ikke gør. Man kan til en hver tid trække sig fra deltagelsen og man får 24 timers betænkningstid inden man beslutter om man vil deltage.

På hver neonatalafdeling vil der blive trukket lod om et gavekort på 500 kr. til en babybutik blandt de mødre, der besvarer både det første og det andet spørgeskema. Lodtrækningen finder sted i december 2018.

Undersøgelsen er blevet til på initiativ af Ekspertgruppen i amning af børn med specielle behov, som er nedsat af Videnscenter for amning af børn med specielle behov. Sygeplejerske Ragnhild Måstrup, Rigshospitalet er projektansvarlig.

Første del af undersøgelsen har børn med, der er født mellem oktober 2016 og juli 2017. Herefter er alle sygeplejersker undervist i baggrunden for 6 tiltag, som kan fremme amning hos for tidligt fødte børn. De 6 tiltag er

  • Så vidt muligt at lade mor og barn sove sammen.

  • Tidlig udmalkning af modermælk med målet om mindst 500 ml modermælk i døgnet

  • Fortsætte hud-mod-hud-kontakt hele indlæggelsen

  • At bruge narresutten mindre, når barnet skal ammes mere

  • Så vidt muligt at undgå suttebrikker

  • Anvende kontrolvejning, når familien ønsker det.


Anden del af undersøgelsen begynder 1. Februar 2018 og varer det meste af 2018. Der skal deltage 500 familier, som har fået et for tidligt født barn. Følgende neonatalafdelinger deltager: Aalborg, Randers, Skejby, Viborg, Herning, Kolding, Aabenraa, Odense, Holbæk, Herlev, Rigshospitalet samt børneafdelingen i Nykøbing Falster.

Se informationsmateriale til føde- og barselafdelinger om Tidlig udmalkning – bedre amning (pdf, åbner i ny fane). 

Se undervisningsmateriale, eksempel fra Rigshospitalet (pdf, åbner i ny fane)


Projektet kan kontaktes her:

Ragnhild Måstrup, sygeplejeforsker
Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet
Tlf. 35 45 65 52
E-mail: ragnhild.maastrup@regionh.dk


Redaktør