Ammeundersøgelsen

”Ammeundersøgelse af for tidligt fødte børn på neonatalafdelinger i Danmark 2009-11” er gennemført i samarbejde med alle neonatalafdelinger i Danmark, samt to børneafdelinger som rutinemæssigt har for tidligt fødte børn indlagt fra fødslen og tre mor-barn-afsnit.

Ekspergtgruppen i amning af børn med specielle behov igangsatte undersøgelsen.Undersøgelsen består af to dele: Spørgeskema til afdelingerne om ammeforhold, samt spørgeskema til mødrene om amning af deres for tidligt fødte barn/børn.​

I undersøgelsen deltog 1488 børn og deres 1221 mødre.
Status  september 2014: Der er publiceret tre artikler om undersøgelsensresultaterne.

Artikel om ammeforhold på danske neonatalafdelinger:

Maastrup R, Bojesen SN, Kronborg H, Hallström I. Breastfeeding Support in Neonatal Intensive Care: A National Survey. J Hum Lact. 2012;28(3):370-379

Dobbeltpublikation: Sygeplejersken 2013; (5):72-82​

Artikel om faktorer, der er associeret til amning af præmature børn kan frit downloades:

Maastrup R, Hansen BM, Kronborg H, Bojesen SN, Hallum K, Frandsen A, Kynaeb A, Svarer I, Hallström I. (2014) Factors associated with exclusive breastfeeding of preterm infants. Results from a prospective national cohort study. PLoS ONE 9(2): e89077.

Artikel om etablering af fuld amning og ammemilemæle kan frit downloades:

Maastrup R, Hansen BM, Kronborg H, Bojesen SN, Hallum K, Frandsen A, Kynaeb A, Svarer I, Hallström I. Breastfeeding progression in preterm infants is influenced by factors in infants, mothers and clinical practice: The results of a national cohort study with high breastfeeding initiation rates. PLoS ONE 2014 Sep 9(9): e108208

Ragnhild Måstrups ph.d.-afhandling, som bygger på ammeundersøgelsen kan frit downloades:
Breastfeeding of preterm infants. Associated factors in infants, mothers and clinical practice.


Redaktør