Testisbiopsi i Afdeling for Vækst og Reproduktion

​Baggr​​und

Testisbiopsi kan være indiceret i udredningen af mandlig infertilitet med henblik på at vurdere spermatogenesen. Ved azoospermi og mistanke om obstruktion af sædvejene vil testisbiopsi være indiceret forud for eventuelt operativt indgreb. Endvidere er testisbiopsi indiceret hos patienter, som tilhører en risikogruppe for carcinoma in situ testis (CIS). Dette gælder f.eks. patienter med testiscancer, som har 5-8% risiko for at udvikle cancer i den kontralaterale testis, mænd med dårlig sædkvalitet, testisatrofi eller kryptorkisme, samt tilfælde hvor ultralydscanning af testis har vist inhomogent ekkomønster eller mikrolithiasis. Endelig bruges testisbiopsi som led i behandlingskontrollen af patienter, der har fået foretaget strålebehandling af testis på grund af carcinoma in situ.

Fremgangs​​måde

Forud for testisbiopsitagning kontaktes Afdeling for Vækst og Reproduktion, Histolaboratorium tlf. 35455068 /8720 med henblik på oplysninger om præparering af biopsierne. Biopsien tages fra forsiden eller sidefladen af testis, epididymis skal undgås. Biopsien skal være 3 mm i diameter fri af tunica albuginea. Efter ½ cm tværgående incision i tunica albuginea fjernes biopsien med en fin øjensaks. Det er vigtigt at undgå berøring med testisparenkymet i biopsien. Efter udtagning overføres den direkte fra saksen til GR fiksativ, hvor den om nødvendigt kan tåle at stå i flere døgn. Fikseringsmetoden er optimeret med henblik på bedst muligt morfologi og immunfarvningsintensitet med PLAP (CIS markør). Hvis der tages bilaterale biopsier (hvilket er reglen ved fertilitetsudredning) skal hver biopsi overføres til et separat prøveglas. Husk at skrive patientens cpr-nummer og sideangivelse på både prøveglasset og henvisningen.

GR fiksativ f​​remstilles af:

​Formaldehyd 37 % 200 ml
Eddikesyre 100 % 40 ml
PBS-buffer 20 mmol/l pH 7,4 til ​1000 ml

Sundhed​​sskadelig

Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Rekvisition og sva​​rafgivelse

Oplysningssedler samt Stieves fiksativ kan rekvireres i Afdeling for Vækst og Reproduktions cyto-histolaboratorium, tlf 3545 5068 (direkte). Skæring, farvninger, undersøgelsen og beskrivelsen af biopsierne tager 1½-2 uger, hvorefter resultatet sendes til henvisende læge. Ved mikroskopering af vævet lægges vægt på vurdering af spermatogenesen samt eventuel forekomst af carcinoma in situ mønster.

R​​eferencer

Skakkebæk NE, Hammen R, Philip J, Rebbe H: Quantification of human seminiferous epithelium. III. Histological studies in 44 infertile men with normal chromosome complements. APMIS 81:97-111, 1973.
Bruun E, Frimodt-Møller C, Giwercman A, Lenz S, Skakkebæk NE: Testicular biopsy as an outpatient procedure in screening for carcinoma-in-situ: complications and the patient's acceptance. Int J Androl 10:199-202, 1987.

Rørth M, Rajpert-De Meyts E, Andersson L, Dieckmann K-P, Fosså SD, Grigor KM, Hendry WF, Herr HW, Looijenga LHJ, Oosterhuis JW, Skakkebæk NE: Carcinoma in situ in the testis. Scand J Urol Nephrol Suppl 205:166-186, 2000.

Holm M, Lenz S, Rajpert-De Meyts E, Skakkebæk NE: Microcalcifications and carcinoma in situ of the testis. BJU Int 87:144-149, 2001

Hoei-Hansen CE, Holm M, Rajpert-De Meyts E, Skakkebæk NE. Histological evidence of testicular dysgenesis in contralateral biopsies of 218 patients with testicular germ cell cancer. J Pathol 2003; 200: 370-374.

McLachlan R, Rajpert-De Meyts E, Hoei-Hansen C, De Kretser DM and Skakkebaek NE. Histological evaluation of the human testis: approaches to optimizing the clinical value of assessment: Mini review. Hum Reprod 2007;22:2-16.​
Redaktør