Laboratorier i Afdeling for Vækst og Reproduktion

​Læs her om de forskellige laboratorier i afdelingen.

​​​

​Hormonlaboratorie 5064

Udfører hormonanalyser på blodprøver fra afdelingens egne patienter samt fra patienter fra andre hospitaler. Desuden udføres hormonstimulationstests på børn og voksne.

Laboratoriet medvirker i flere danske og internationale forskningssamarbejder.

For information om analyser, prøveforsendelse m.m. se under punktet "Til fagfolk" i menuen.

Telefon (direkte):  3545 5080

Cyto- og histologisk Laboratorie 5064

Laboratoriet undersøger testisbiopsier med henblik på fertilitetsudredning og undersøgelse for testiscancerforstadier.

Laboratoriet medvirker desuden i flere danske og internationale projekter.

Telefon (direkte): 3545 5068​

Sædlaboratorie 9532

Her udføres analyser på sædprøver fra afdelingens egne patienter samt fra patienter henvist fra andre hospitaler og speciallæger.

Telefon (direkte): 3545 9532
www.regh-saedlab.dk​​​

​Kemisk analytisk Laboratorie 5071

Udfører analyser af hormonforstyrrende stoffer i bl.a. urin, serum og modermælk. Laboratoriet råder over nyt LC/MS/MS-udstyr, hvilket muliggør analyse af f.eks. blødgørere (phthalater) i humane prøver. Laboratoriet analyserer primært prøver udtaget i forbindelse med danske og internationale forskningsprojekter, hvor sammenhængen mellem skader på reproduktionssystemet og hormonforstyrrende stoffer undersøges.

Telefon (direkte): 3545 5139​

Molekylærbiologisk Laboratorie 5071

Her udføres DNA- og RNA-analyser på blodprøver fra afdelingens egne patienter samt fra patienter fra andre hospitaler.

Desuden har laboratoriet en stor forskningsaktivitet indenfor afdelingens ekspertområder.  

Telefon (direkte): ​3545 5143

Redaktør