Klinikken i Afdeling for Vækst og Reproduktion

Der modtages patienter fra hele landet efter henvisning fra egen læge eller eget sygehus.

Særlige forhold - vigtig information: Som følge af Corona-virus er det ikke tilladt at have pårørende med i klinikken med mindre andet er aftalt med personalet på forhånd. Børn må dog have 1 pårørende med.

Patientgrupper

Børn og unge med:

 • Hormonsygdomme og vækstproblemer
 • Pubertetsafvigelser 
 • Forskellige former for syndromer
 • Misdannelser i indre/ydre kønsorganer

Voksne mænd med:

 • Hormonelle og fertilitetsmæssige problemer

Sådan foregår et besøg i klinikken

Patienterne modtages ved receptionen af sygeplejersken eller sekretæren. Det er kun tilladt at have én pårørende med – med mindre andet er aftalt med personalet på forhånd. Børn må have 1 pårørende med.

Efter modtagelsen får alle børn målt højde og siddehøjde og bliver vejet.

Alle patienter er så vidt muligt tilknyttet en bestemt læge og sygeplejerske, som de vil møde ved alle ambulante kontroller.

Der afsættes almindeligvis 20 minutter til hver konsultation, 40 minutter ved nyhenviste.

Kontakt til afdelingen

Sygeplejersken
Telefon 35 45 95 53 alle hverdag mellem 9-14

 • Spørgsmål til sygeplejersken
 • Udlevering af medicin
 
Sekretærerne 
Telefon 35 45 50 64 alle hverdage mellem 7:30- 15
 
 • Fornyelse af recept
 • Kontakt til læge
 • Ændring af tid
 • Andre spørgsmål​
 • Forsinkelse til dagens konsultation


Redaktør