Personale- og arbejdsmiljø i Juliane Marie Centret

Visionen for Juliane Marie Centret som arbejdsplads er, at alle medarbejdere tilbydes et fagligt udviklende og engagerende miljø, hvor samarbejdet, samspillet og dialogen mellem medarbejdere og ledere er præget af ligeværdighed, medindflydelse og kreativitet. 

​​​

​Vi ønsker at skabe en arbejdsplads med en høj social kapital, kendetegnet ved, at relationen mellem ledere og medarbejdere er funderet på en høj grad af tillid, retfærdighed og samarbejde om at løse kerneopgaverne på højeste faglige niveau. 

Personalepolitik 

Juliane Marie Centret har udarbejdet en personalepolitik,  der tager afsæt i Rigshospitalets overordnede personalepolitik og udtrykker de værdier, der kendetegner Juliane Marie Centret som arbejdsplads.

Visionen er at skabe en af landets mest attraktive arbejdspladser ved, at relationen mellem ledere og medarbejdere og arbejdsprocesserne er karakteriseret ved høj tillid, retfærdighed og samarbejdsevne om centrets kerneydelser.

​​Målinger af trivsel (Trivsel-OP)
I Juliane Marie Centret gennemfører vi målinger af trivsel og arbejdspladsvurderinger (APV) hvert tredje år. Det er en fælles måling, der omfatter alle Region Hovedstadens virksomheder. 

Trivselsmålingerne bruges til at prioritere indsatsen for at bedre arbejdsmiljøet. Dette gælder både på center-, klinik- og afsnitsniveau. 

Der træffes beslutninger om udarbejdelse af vejledninger og handleplaner via Centrets MED-udvalg (CMU), Klinikkens MED-udvalg (KMU) og i de enkelte arbejdsmiljøgrupper.

Du kan som medarbejder læse mere om TrivselOP og se resultaterne på Juliane Marie Centrets intranet.

Om TrivselOP

TrivselOP er en fælles måling af trivsel og arbejdspladsvurdering (APV), der udarbejdes hvert tredje år på alle Region Hovedstadens virksomheder.

En APV skal revideres, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og -processer, som har betydning for arbejdsmiljøet. 

Kravene til Arbejdspladsvurderingen er beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om APV.  
Redaktør