Personale- og arbejdsmiljø i Juliane Marie Centret

Visionen for Juliane Marie Centret som arbejdsplads er, at alle medarbejdere tilbydes et fagligt udviklende og engagerende miljø, hvor samarbejdet, samspillet og dialogen mellem medarbejdere og ledere er præget af ligeværdighed, medindflydelse og kreativitet. 

​​​

Medarbejderne i Juliane Marie Centret er vores vigtigste ressource. Uden vores dygtige personale inden for alle faggrupper kan vi ikke levere højtspecialiseret behandling og pleje på internationalt niveau.

Arbejdsmiljøet skal derfor være fagligt udviklende og engagerende, og der skal være fokus på den enkeltes kompetenceudvikling, på god ledelse og mulighed for at blive en del af et forskningsmiljø nationalt og internationalt.

Arbejdet skal være kendetegnet ved ligeværdighed, respekt, tillid, ytringsfrihed og mulighed for at få indflydelse. Vi ønsker, at de ansatte skal kunne se sig selv i en ansættelse i centret, der kan vare hele deres arbejdsliv.

Vi sikrer en tilpas balance mellem arbejdslivets krav og muligheder, og de ønsker man har for sit privatliv. Således understøtter centrets strategi det bæredygtige arbejdsliv, og at man er arbejdsdygtig hele sit arbejdsliv – på en måde, der er tilpasset den enkelte i videst muligt omfang.

Strategien for personale- og arbejdsmiljø er konkretiseret i en række overordnede initiativer for hele centret, som er beskrevet på side 9 i centrets strategi 2025 og nogle konkrete initiativer i hver afdeling, som er beskrevet på siderne 12-27. Centrets strategi kan findes på denne side. 


Redaktør