Transportholdet

Afdelingens neonatale og pædiatriske transportteam (GN Transporthold) står til rådighed døgnet rundt, hvis et barn har behov for behandling på Rigshospitalet.

Vi modtager primært disse børn fra de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden, Region Sjælland samt Bornholm, Grønland og Færøerne, men af og til også fra det øvrige Danmark.

Vi gennemfører ca. 130-140 akutte transporter hvert år. Halvdelen af disse børn har behov for respirator, 40% for CPAP. De fleste (90%) er nyfødte eller for tidligt fødte (NICU), men 10% er større børn med behov for intensiv behandling (PICU). 

Vores princip om familiecentreret pleje og behandling er også en integreret del af disse akutte transporter, hvorfor forældrene altid inviteres til at følge med deres barn under hele transporten. 

De fleste transporter foretages med Babylancen, men i visse situationer anvender vi også Forsvarets redningshelikoptere eller ambulancefly (se billeder). Det nederste billede viser behandlerrummet i helikopteren.Redaktør