Om organisation og ledelse

​Vi tror på, at de bedste beslutninger træffes i et tværfagligt samarbejde. 

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn tager udgangspunkt i et gennemgående princip om, at vi tager de bedste beslutninger i et tværfagligt samarbejde. 

Ledelsesgruppen

Ledelsesgruppen er tværfaglig og består af 11 faste medlemmer, som repræsenterer afdelingsledelsen, de store personalegrupper samt forskningen. Ét af de faste medlemmer af Ledelsesgruppen er forældrerepræsentant med de helt samme rettigheder som de fastansatte medlemmer. Medlemmerne af Ledelsesgruppen sidder for 2 år ad gangen. 

Vores nærmeste samarbejdspartnere inviteres med ind i ledelsesgruppen efter behov for at bidrage til diskussioner og beslutninger.  

Ledelsesgruppen tager de overordnede, strategiske beslutninger for hele afdelingen. Samtidig fungerer Ledelsesgruppen som sparringspartnere for afdelingsledelsen. 

Fokus på faglig ledelse

Vi ønsker at styrke den faglige ledelse ved at uddelegere flest mulige beslutninger til vores dygtige medarbejdere. 

Organisationen er derfor bygget op som en matrix, og centrerer sig om i alt syv specifikke patientgrupper, 11 støttefunktioner og en række stabsfunktioner. 


Klik på billedet for at se en større version af billedet (åbner i ny fane).

Hver af disse ledes af et tværfagligt ledelsesteam. I sammensætningen af disse ledelsesteam er behovet for generationsskifte tænkt ind. Se ledelsesteam for: 

Beslutninger tages, når alle relevante dele af afdelingen er repræsenterede og blevet hørt, og der er flertal for en given beslutning. Alle de tværfaglige ledelsesteam kan få ledelsessparring fra afdelingsledelsen. 


Ledelsesprincipper

Det overordnede ledelsesprincip følger ”det udviklende lederskab”. Vi tror på, at vi ved at være autentiske, inspirerende, motiverende, vise personlig omtanke/empati og fremstå som et forbillede kan opnå det mest optimale udbytte for både individet og organisationen.


Redaktør