Ledelsesgruppe

​Ledelsesgruppen

 • Morten Breindahl, cheflæge
 • Sanne Allermann Beck, chefsygeplejerske​
 • Trine Egede Johansen, Ledende lægesekretær​
 • Simon Trautner, overlæge
 • Christian Heiring, overlæge
 • Lise Aunsholt, overlæge ​
 • Maria Weile-Lund, afdelingssygeplejerske ​
 • Signe Hjuler la Cour Mathisen, afdelingssygeplejerske 
 • Rikke Louise Stenkjær, klinisk sygeplejespecialist
 • Joan Neergaard Larsen, klinisk sygeplejespecialist

Medlemmer udpeges for 2 år.

Ledelsesgruppens opgaver

 • Planlægger
  • Fastsætter overordnede mål
  • Sikrer patientsikkerhed
  • Udvikler patientsamarbejde
  • Sikrer hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer
  • Sikrer miljø
 • Driver og leder
  • Sikrer kvaliteten
  • Sikrer faglige udvikling
  • Rekrutterer og fastholder
  • Repræsenterer Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn udadtil
 • Vurderer 
  • Analyserer resultater
  • Vurderer medarbejderne
 • Forbedrer
  • Identificerer, implementerer og følger op på forbedringer
  • Samarbejder 
  • Kommunikerer

Redaktør