Vores tilgang til amning

I Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er amning af syge og små børn et fokusområde. Modermælk har generelle fordele for børn og i særlig grad for tidligt fødte børn. Vores mål er at støtte de indlagte familier i at opnå deres egne mål for ernæring af deres barn. Se vores pjecer om amning og udmalkning. Vi har etableret et Videnscenter for amning af børn med specielle behov, som indsamler, systematiserer, forsker og udvikler samt formidler viden om amning af børn på neonatalafdelinger.

Alle sygeplejersker i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn bliver undervist i amning. Vi har tre certificerede ammekonsulenter (IBCLC) og to under uddannelse, som superviserer og underviser sygeplejerskerne. Vi har ugentlige sygeplejekonferencer om amning, og har påbegyndt en ugentlig ammekonsulentfunktion. Vores THO- og kliniksygeplejersker arbejder i særlig grad med amning.

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har i 2017 deltaget i en international spørgeskemaundersøgelse af ammerelateret praksis på neonatalafdelinger og overensstemmelse med ”Neo-BFHI”, som er en udvidelse af ”Det spædbarnsvenlige initiativ” til neonatalafdelinger. Undersøgelsen resulterede i en benchmarkrapport (pdf, åbner i ny fane). Vores højintensive afdeling scorer lidt lavere end gennemsnittet, og vi arbejder på at forbedre vores praksis relateret til amning.


Redaktør