Kvalitetsarbejde

Den danske kvalitetsdatabase for nyfødte (DKN)

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn arbejder konstant og målrettet på at forbedre kvaliteten af behandlingen af nyfødte og småbørn i vores egen afdeling og i Danmark generelt. Vi indberetter derfor løbende kvalitetsdata til de to kvalitetsdatabaser Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) og Vermont-Oxford Netværket (VON) – se dette.

Dansk Database for Nyfødte (DKN) er en landsdækkende klinisk database oprettet i 2016 under Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). Databasen indhenter de nødvendige data fra indlæggelserne, som vi har indberettet til Landspatientregistret. Disse oplysninger bruges til at foretage løbende målinger på en række vigtige kvalitetsmål for de danske neonatalafdelinger. Det drejer sig f.eks. om:

  • Overlevelse og helbred hos de mest for tidligt fødte børn
  • Forbruget af antibiotika
  • Amning ved udskrivelsen
  • Etableringen af hud-mod-hud kontakt mellem de nyfødte børn og deres forældre efter fødslen

Hvert år udgives en rapport, som afdelingerne og regionerne kan bruge i kvalitetsarbejde, og resultaterne bruges til forskning i bedre metoder og behandlinger.

Vermont Oxford Neonatal Network (VON)

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn deltager aktivt i flere nationale samt internationale databaser, for herved at sikre bedst mulig behandling og opfølgning af nyfødte. 

Vi registrerer anonyme data som eks. alder ved fødslen, apgar score, vægt (både ved fødsel og udskrivelse), behov for behandling med eks. respirator, ECMO, køling og en række andre parametre. 

Disse data kan hjælpe os til at følge kvaliteten i den pleje og behandling, vi yder, og vi kan derfor regulere på vores praksis, så vi hele tiden har øje på at øge kvaliteten mest muligt. 

Internationalt deltager vi i en database for nyfødte, hvori ca. 1400 andre neonatalafdelinger på verdensplan deltager. Denne database hedder Vermont Oxford Network (VON). 

Dette verdensomspændende samarbejde giver os mulighed for ikke blot at følge vores egen kvalitet, men også at sammenligne os med andre afdelinger, hvorved vi får inspiration til forandringer hos os, ligesom andre også kan inspireres af os. 

VON er en del af Cochrane samarbejdet og med vores deltagelse i databasen har vi mulighed for at deltage i international forskning på højt niveau.

Resultater & årsrapporter

DKN årsrapport 2018 kan findes på sundhed.dk

Mange rapporter og publikationer fra VON kan findes på deres hjemmeside.Redaktør