Uddannelse

​Læger 

Medicinstuderende og samarbejde med Københavns Universitet

Lægestuderende har klinisk kursus i pædiatri på 6.sem. kandidat, dvs. sidste semester før embedseksamen. Af de knapt 20 klinikdage ligger 4 dage i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. De er i slutningen af deres uddannelse og arbejder selvstændigt med stuegang under supervision. De arbejder parvis, så vi kan finde børn med god uddannelsesmæssig værdi, og så de kan støtte hinanden og bruge vores supervision på et højere niveau. 

De universitetsansatte læger i afdelingen deltager også i holdundervisning, forelæsninger og eksamen i pædiatri og vejledning og eksamination af bacheloropgave- og kandidatspecialestuderende.

Læger i hoveduddannelse

I april og oktober måned kommer henholdsvis 3 og 4 læger til Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn for 6 måneders uddannelse i neonatologi som led i deres speciallægeuddannelse til børnelæge (også betegnet hoveduddannelse). De indgår i forvagts-laget, og arbejder hele tiden under supervision af bagvagten. De skal i løbet af deres ansættelse opnå en række specifikke kompetencer, 

Udover mest mulig praktisk træning og oplæring følger de en logbog for at opnå deres nødvendige kompetencer. 

Speciallæger i ekspertuddannelse til neonatolog

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har et særligt ansvar i forbindelse med ekspertuddannelsen til neonatolog. Dette er en 3-årig videreuddannelse af speciallæger i pædiatri, hvor 2 af de i alt 3 år skal foregå på en højtspecialiseret neonatalafdeling. Dem findes der kun 4 af i Danmark (Ålborg, Århus, Odense og Rigshospitalet). Disse speciallæger har typisk allerede haft 1 år af deres ekspertuddannelse på et andet hospital, hvor de er fastansatte, og rejser tilbage dertil, når de har været her i 2 år og opnået de kompetencer, de skal. 

Af og til har vi også besøg af speciallæger fra andre hospitaler i ind- og udland, som kommer for at blive inspirerede hos os i kortere eller længere tid. 

Se den nyeste inspektorrapport fra Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn her. 

Sygeplejersker

Omsorg for intensivt pleje- og behandlingskrævende nyfødte og for tidligt fødte børn samt småbørn er en yderst kompleks praksis. Det kræver, at sygeplejersken kan kombinere den nødvendige teknologiske invasive pleje og behandling med en sensitiv og individualiseret tilgang, så neurofysiologisk udvikling støttes i konteksten af intensiv pleje og behandling. Sygeplejerskernes uddannelsesprogram består af et basisprogram samt Intensiv Specialuddannelse.

Basisprogrammet omfatter læring med supervision i klinisk praksis med anvendelse af kompetencekort, teoretisk fundament baseret på læsning af litteratur, deltagelse i workshops og teorikurser, samt refleksion over praksis i sygeplejefaglig vejledning. 

Introduktion og oplæring er organiseret ud fra en mentorordning, der understøtter vejledning, evaluering og kompetencevurdering i det første år af ansættelsen. 

Basisprogrammet afsluttes med en test. 

Herefter kan sygeplejersken starte på Intensiv Specialuddannelse, hvis øvrige kriterier for optagelse på uddannelsen er opfyldt.

Sekretærer

Efter endt 2-årig faguddannelse, bygger vi videre på sekretærernes kompetence i form af administrative kurser og andet, som kan have relevans for det daglige arbejde i afdelingen, hvor vi hele tiden skal være omstillingsparate. 

Sekretærerne på GN er helt centrale for, at vi alle kan yde den bedste service for såvel familierne som kollegaerne. Vi stiler derfor altid efter at være opdaterede og have det rette kompetenceniveau.


Redaktør