Tværfaglig forskningsenhed

​​

Forskningsområder

  • Udviklingstilpasset pleje og behandling og smerter.
  • Forældresamarbejde.
  • Hjerneskade, især hos tidligt fødte børn og pga svigtende blod- og iltforsyning. 
  • Senfølger hos tidligt fødte børn, især registerstudier.
  • Amning, ernæring, og tarmsygdom, især nekrotiserende enterokolitis.
  • Infektioner.
  • Vejrtrækningsproblemer.

Forskningssamarbejde

Vi samarbejder med forskere fra andre specialer, f.eks. børnekirurger, øjenlæger, og hudlæger. 

Vi samarbejder med mange neonatalafdelinger i Danmark.

Vi samarbejder med Elsass-centret, center for komparativ pædiatri og ernæring på SUND, universitetet i Oslo, med forskere i Milano og Barcelona og med mere end 50 neonatalafdelinger i hele verden i forbindelse med SafeBoosC-projektet.

Vi har et etableret forsknings-synergi-samarbejde med Københavns Universitet, Center for komparativ pædiatri og ernæring.

Aktuelle forskningsprojekter

Se afdelingens aktuelle forskningsprojekter her.

Publikationer

Se publikationer fra Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn fordelt på årstal her.

Årsrapport

Se årsrapport 2021 fra den tværfaglige forskningsenhed her​

Særlige udfordringer ved klinisk forskning med nyfødte børn 

Patienterne er små, skal forstyrres så lidt som muligt, og man kan ikke tage ret mange eller store blodprøver. Redaktør