Overflytning til anden afdeling

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har et særligt ansvar for at behandle meget svært syge børn, ikke kun fra Region Hovedstaden, men også fra det øvrige Danmark, Grønland og Færøerne. Det kan betyde, at vi i spidsbelastningsperioder kan blive nødt til at overflytte jeres barn og jer til en anden neonatalafdeling – også selvom I skulle bo i Rigshospitalets optageområde. 

Hvis I bor i et optageområde, som ikke hører ind under Rigshospitalet, skal I være forberedte på at blive overflyttet til jeres stamsygehus, så snart jeres barn kan klare sig uden vores hjælp. 

Vi bestræber os altid på at planlægge disse overflytninger i god tid, men I kan opleve, at det sker med kort varsel, hvis vores situation pludselig ændrer sig. Vi beder om jeres forståelse for dette. 

Hvis du bliver overflyttet til en anden afdeling i RegionH, kan du læse mere via nedenstående links:


Redaktør