Hjemmebehandling af børn og gravide

Et nyt dansk projekt skal undersøge, om flere børn kan blive behandlet hjemme frem for på hospitalet. Projektet skal også undersøge, om gravide med brug for overvågning kan være i behandling derhjemme og dermed undgå en langvarig hospitalsindlæggelse​.

Hjemmebehandling og hjemmemonitorering finder sted, når en patient behandles eller overvåges i eget hjem i stedet for på et hospital. Hjemmebehandling forventes at blive en vigtig del af de ydelser, som tilbydes af danske hospitaler i fremtiden.


Formå​​l

Formålet med projektet er at identificere og teste i hvilket omfang og under hvilke former, hjemmebehandling og hjemmemonitorering af børn og gravide kan varetages af private leverandører og med anvendelse af nye former for tjenester og services m.v. Som udgangspunkt omfatter dette følgende patientgrupper: 

  1. Børn med cancersygdomme
  2. Neonatale børn
  3. Børn med kroniske sygdomme 
  4. Gravide 
  5. Børn i palliativ behandling.​

Projektet er en del af forstudiet til et muligt nyt Mor-Barn-Center på Rigshospitalet, hvor der arbejdes på at identificere, hvilke ydelser der skal leveres på et moderne hospital i fremtiden, samt hvilke der kan foregå i patientens eget hjem.


Pr​​oces

Projektet består af to faser, og er opdelt i fire spor: 

  • Spor 1: Tjenestedesign
  • Spor 2: Kompetenceprofiler
  • Spor 3: Infrastruktur 
  • Spor 4: Forretningsmodeller​


Den første fase beskriver hvilke områder, der kan udbydes og under hvilke forudsætninger, samt hvilke kompetencer det kræver at implementere hjemmebehandling og hjemmemonitorering. Derudover skal det beskrives hvilken IT- og fysisk infrastruktur der vil være behov for, for at kunne tilbyde optimal telemedicin i hjemmet. Det sidste spor undersøger mulighederne for at gennemføre hjemmebehandling og hjemmemonitorering i samarbejde med en privat leverandør.

Den anden fase er primært en testfase, hvor vi vil gennemføre en forskningsbaseret midtvejsevaluering samt slutevaluering af de fire spor.


​Eff​ekt

Projektet forventes at medføre en lang række positive effekter for både patienter og pårørende​ samt de hospitaler, det færdigudviklede koncept udbredes til. Projektet forventes at kunne forbedre omkostningseffektiviteten ved behandling og monitorering af de omfattede patientgrupper, samt forhøje den brugeroplevede kvalitet. Derudover forventes det at mindske det nuværende kapacitetspres, som berører store dele af sygehussystemet, til gavn for patienterne, der ikke omfattes af ordningen.

Projektet omhandler et nyt og væsentligt område for fremtidens sundhedsvæsen, og derfor tænkes forskning, formidling og videndeling ind i projektet som en naturlig og oplagt del.


Kontaktpersoner

Helena Hansson, Forsker og Klinisk Sygeplejespecialist, pædiatri
Email: eva.helena.hansson@regionh.dk
Tlf.35459763

Anne Barfoed, udviklingsjordemoder, obstetrik
Email: anne.berlin.barfoed@regionh.dk
Tlf.35454024

Mette Friis, centerchefsygeplejerske JMC
Email: mette.friis@regionh.dk
Tlf.35454229​


Redaktør