Juliane Marie Centret som kvalitetsorganisation

​Juliane Marie Cent​​rets Kvalitetsudvalg er sammensat af de tværfaglige teams af kvalitetsansvarlige fra JMC’s afdelinger samt JMC’s kvalitetskoordinatorer​ 

​​

​Region Hovedstadens kvalitetspolitik, Rigshospitalets kvalitetsorgani​sation​ og monitoreringsplan, samt Juliane Marie Centrets Strategi 2025​ danner basis for Juliane Marie Centrets Kvalitetsudvalgs arbejde.

Kommissorium for Juliane Marie Centrets Kvalitetsudvalg (JMCKU)

Juliane Marie Centrets Kvalitetsudvalg skal:

  1. Vejlede og rådgive JMC’s ledelse i kvalitets- og patientsikkerhedsspørgsmål, herunder inspirere og udarbejde forslag til forbedring, vedligeholdelse, udbredelse, samt medvirke til prioritering af kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet

  2. Koordinere kvalitetsarbejdet - både internt i centret og eksternt i relation til Rigshospitalet og RegionH

  3. Danne kvalitetsfaglig basis for akkrediteringsarbejde ved DDKM

  4. Sikre høring, vurdering og forslag til implementering af tværgående dokumenter på alle niveauer i JMC og evt. lokale tilføjelser

  5. Aktivt inddrage Infektionshygiejnisk Enhed, Rigshospitalets Kvalitetssekretariat og risikomanagers, samt andre relevante samarbejdspartnere i udvalgets arbejde

  6. Facilitere og sikre fremdrift i arbejdet med patientsikkerhedskulturen

  7. JMCKU’s kommissorium revideres hver andet år.

​Deltagere og reference

Ansvaret for Kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet ligger i center- og afdelingsledelse.

Juliane Marie Centrets Kvalitetsudvalg er sammensat af de tværfaglige teams af kvalitetsansvarlige fra JMC’s afdelinger samt JMC’s kvalitetskoordinator (formand).

Juliane Marie Centrets Kvalitetsudvalg’s medlemmer samarbejder med ledelserne i egen afdeling/afsnit og centerledelsen. Kvalitetsudvalget referer til Juliane Marie Centrets Kvalitetsråd.


Redaktør