Behandling

​Her kan du læs​​​e hvilke elementer behandlingen af et barn med urininkontinens kan indeholde.

1. Undervisning og dialog med barn og forældre omkring:​

2. Individuel behandlingsstrategi under hensyntagen til det enkelte barn og familie

3. Undervisning af barn / forældre

Hvordan fungerer den normale​ blære?
En urinblære har to vigtige funktioner: 

 • At fungere som opsamlingsbeholder for den producerede urin
 • At kunne tømme sig på rette tid og sted

Urinen, som produceres i nyrerne, transporteres til blæren ved hjælp af urinlederne. I fyldningsfasen er blæren afslappet. Når blæren er fuld, tømmes den under viljens kontrol. Hvor meget urin en blære kan rumme, udregnes i barnealderen efter følgende formel:

'Alder i år'   X  30 = x+ 30 =

Et barn på 5 år har altså en normal blærekapacitet på 150 - 180 ml.

Normal v
andlad​ning
En normal vandladning er en kontrolleret tømning af urinblæren på rette tid og sted.
Man har normalt vandladning 4 - 7 gange om dagen. 


Gode toile​t vaner
Gode toiletvaner består bl.a. i at få skabt en fast rutine omkring følgende:

 • Gå regelmæssigt på toilettet. Ca. hver 3-4 time
 • Sidde ned og tisse. Også gerne drenge. Dette kræver lidt mere tid og giver derfor ofte den bedste blæretømning.
 • Give sig god tid.
 • Hyggelige omgivelser
 • Døren skal kunne lukkes, eller hvis barnet er utrygt ved at sidde bag en lukket dør, skal omgivelserne have forståelse for dette.
 • Tålmodighed. Børn skal lære blærens signaler at kende. For ivrig pottetræning kan give problemer med at udvikle denne funktion.
 • Piger skal lære at tørre sig forfra bagud.
 • Rent toilet.
 • Gode drikkevaner . Væsken ca. 1-1½l dgl. skal fordeles jævnt på dagen, med størst væskeindtag først på dagen.

4. Undersøgelse og urinprøve

Når I kommer i ambulatoriet første gang, vil vi tage en snak om vandladningsmønstret. Vi vil spørge ind til mange ting. Fx hvordan tisser jeres barn, hvor mange gange om dagen , er der uheld, hvor tit og hvor meget. Hvornår er problemerne opstået. Har de været der altid, eller de lige opstået.

Vi vil bede barnet lave en flow/res undersøgelse​. De skal tisse på en toiletstol i ambulatoriet, der er koblet til en computer. Ved en flow undersøgelse kan man se hvor stort et tryk, der er på strålen, når barnet tisser, og hvor stor vandladningen er. Bagefter scannes blæren for at se, om den er tømt.

Vi vil også bede om en urinprøve for at se om der er bakterier i urinen. Vi vil muligvis bede jer udfylde et skema til næste gang, hvor I noterer:

 • Hvor meget væske indtager barnet  på et døgn?
 • Hvor mange gange har barnet vandladning?
 • Er der uheld, og hvis, hvor tit?
 • Kan barnet holde sig tør om natten?
 • Er der nogen afføringsproblemer?

5. Væske og vandladningsskema

Find væske- og vandladningsskemaer her


Redaktør